05 maart 2021

Caspar Rutten: Investeer in goede Bredase mobiliteit in plaats van losse projecten

Het CDA wil dat de Noordelijke Rondweg aangepakt wordt om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. Raadslid Caspar Rutten: “Het college heeft daarvoor een visie gepresenteerd. Die kost globaal € 630 miljoen. Dat is heel veel geld. Daarom willen we dat er naast het voorstel van het college ook wordt gekeken naar goedkopere varianten en als scenario’s aan de raad worden voorgelegd. Er zijn nog meer wegen in Breda waar de leefbaarheid en doorstroming onder druk staat of komt te staan Bijvoorbeeld op drukke wegen in dorpen als Bavel, TeterIngen en Prinsenbeek en de Zuidelijke Rondweg. Ook in  die wegen moet geïnvesteerd worden. Je kunt geld maar een keer uitgeven dus we moeten de ingrepen in de Noordelijke Rondweg kritisch wegen en oppassen voor een tunnelvisie waarbij volledige ondertunneling als enige optie wordt onderzocht. Voor het CDA is ondertunneling van de Mark sowieso geen optie. Er staan daar geen woningen en het kost € 160 miljoen! Dat geld kunnen we beter in andere wegen en verbindingen in Breda investeren."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.