08 februari 2018

Caspar Rutten met inbreng over Zuidelijke rondweg

Vanavond werd in de Bredase gemeenteraad besloten over de Zuidelijke Rondweg van Breda. Dit onderwerp speelt al lange tijd en het is belangrijk dat de gemeente hier een zorgvuldige afweging in maakt. Over één nacht ijs gaan en een korte termijn oplossing zijn hierin ongewenst, daarom komt Fractielid Caspar Rutten met de volgende bijdrage:

 

Het voorliggende plan is absoluut ontoereikend. Veel benodigde informatie ontbreekt, zoals over het gebruik van de zuidelijke rondweg. Voor een ander deel is het voorstel gebaseerd op gegevens van meer dan 10 jaar oud of onjuiste informatie over routes die worden gereden. Na diverse beeldvormende sessies krijgen we op de dag van deze vergadering nieuwe info. Het is onduidelijke maar we kunnen er geen vragen meer over stellen. Waar zijn we mee bezig?

Maar het gaat niet alleen om de onderbouwing. Zelfs met die gebrekkige informatie is duidelijk dat dit plan het probleem niet oplost. Niet voor het verkeer en niet voor omwonenden. Het biedt hooguit een paar jaar enige verlichting en zelfs die verlichting is niet zeker. Ook zijn er boterzachte toezeggingen gedaan over handhaving.

Dit plan is niet ambitieus genoeg. Het is een lapmiddel. Een duur lapmiddel.

Voor alternatieven die wel werken zijn astronomische bedragen genoemd. Experts hebben veel lagere bedragen berekend en onze Europarlementarier heeft op ons verzoek de mogelijkheden genoemd om steun van de EU te krijgen. Dat maakt effectieve alternatieven haalbaar.

Wij willen een duurzaam plan.  Een plan dat het probleem echt oplost voor omwonenden en verkeer. Ondertunneling is waarschijnlijk onontkoombaar, maar dat is niet het enige. We moeten gaan voor een ambitieuze duurzame en innovatieve oplossing.

Sommige omwonenden zouden graag zo snel mogelijk geluidswerende maatregelen zien. Dat begrijpen wij en wij sluiten ook niet uit dat die er uiteindelijk komen c.q. moeten komen, maar daarover moeten we later beslissen, zodra de plannen definitief zijn. Wij sluiten daarbij tijdelijke geluidwerende maatregelen ook niet uit.

Voorstanders van het voorstel hebben eerder verwezen naar reserveringen in de begroting en het feit dat wij niet gereageerd hebben op het voorontwerp.

Feitelijk verwijt men ons dat wij naar omwonenden en experts luisteren, dat wij niet klakkeloos aannemen wat het college ons voorhoudt en dat wij op zoek willen gaan naar echte oplossingen. Dat klopt en wij schamen ons daar niet voor. Het CDA wil een echte en duurzame oplossing en daarom dienen wij met Groen Links en diverse andere partijen deze motie in. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.