05 maart 2021

CDA Breda krijgt toezeggingen over afvalbeleid

Donderdag 4 maart stond het afvalbeleid op de agenda, hierbij werden verschillende initiatieven besproken om het de laatste tijd onder druk staande afvalbeleid te verbeteren.

Zo heeft dumping van afval in de wijken en het buitengebied heeft veel te grote vormen aangenomen. Eindeloze rijen bij de milieustraat wekken irritatie bij brengers van grofvuil. De aangenomen CDA motie die samen met andere partijen is ingediend om met online reservering te gaan werken bij de milieustraat, behoort tot mogelijke oplossingen voor deze problemen. Net als het openstellen van de tweede milieustraat. Een unanieme raad kiest hiervoor en wacht nu op actie. 


Het CDA heeft daarnaast de toezegging van de wethouder gekregen dat hij zijn hand gaat uitsteken naar Emmaus kringloop om een einde te maken aan de dumping van grofvuil op hun terrein en de daarmee gemoeide kosten zodat zij hun charitatief doel waar kunnen blijven maken. Het CDA steunt initiatieven als Emmaus en vindt het daarom belangrijk dat zij niet worden gestraft voor de afvaldumpingen waar zij de laatste tijd mee te maken kregen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.