30 april 2021

CDA Breda wil behoud van voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw en herinrichtingen

Het CDA Breda wil voldoende parkeerplaatsen behouden voor inwoners, ondernemers en hun bezoekers en heeft om die reden bij de behandeling van de Parkeernormennota gisteravond, voor nieuwbouwprojecten een amendement ingediend. Ook hebben wij met andere partijen een motie ingediend om parkeerplaatsen te behouden bij herinrichtingen.
CDA Raadslid Caspar Rutten benadrukte bij de behandeling van de Parkeernormennota het grote belang  van voldoende parkeerruimte. “Inwoners willen hun auto dichtbij hun huis parkeren. Dat is belangrijk voor het woongenot. In de parkeernormennota wordt het aantal parkeerplaatsen bij de nieuwbouwprojecten fors terug geschroefd. Voor projecten buiten  het centrum vinden we dat niet verstandig. Het autobezit gaat misschien in de toekomst dalen maar de laatste jaren is het nog steeds verder gestegen. Het CDA wil inwoners niet uit hun auto jagen of dwingen een auto te verkopen. Daarom wilden wij de huidige parkeernormen buiten het centrum handhaven met de mogelijkheid om deze in individuele gevallen te verlagen als gebruik wordt gemaakt van mobiliteitsprojecten zoals het autodelen”.
In een toelichting bij de motie om bij herinrichtingen voldoende parkeerplaatsen te behouden gaf Caspar ook aan dat in het verleden bij herinrichtingen te weinig oog is geweest voor het behoud van voldoende parkeerplaatsen. “Dat heeft de parkeerdruk in straten waar de parkeerdruk al hoog was nog verder verhoogd. Dat is onwenselijk. Het leidt niet alleen tot frustratie bij inwoners, ook ondernemers ondervinden er nadeel van. Winkeliers bijvoorbeeld zijn voor hun zaak afhankelijk van goede parkeermogelijkheden in de nabije omgeving. Als er bij een herinrichting parkeerplaatsen vervallen kan dat rechtstreeks gevolgen hebben voor hun omzet.” Rutten benadrukt dat het behoud van parkeerplaatsen voor het CDA niet ten koste hoeft te gaan van vergroening. “Zeker niet! Wij hechten ook grote waarde aan vergroening en vinden dat daaraan, net zoals aan de positie van voetgangers en fietsers, bij herinrichtingen ook de nodige aandacht moet worden besteed. Wij willen alleen wel een balans. Voldoende parkeerplaatsen maar ook ruimte voor voetganger, fietser én vergroening. Daarom hebben wij ook een motie mee ingediend die oproept goed met alles rekening te houden bij herinrichtingen”.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.