31 oktober 2020

CDA Breda wil concrete actie tegen geluidsoverlast

In het Bredaas Beraad van donderdag 29 oktober heeft Raadslid Caspar Rutten het college opgeroepen om meer te doen tegen geluidsoverlast. Geluidsoverlast is slecht voor de gezondheid en doet af aan het leefklimaat in de gemeente. Het college heeft voor de komende drie jaar een geluidsplan opgesteld en stelt daarin voor de norm op maximaal 68 dB te houden, terwijl de provincie bijvoorbeeld een maximum van 65 dB hanteert. Daarnaast geeft het college aan dat de gestelde norm ook over drie jaar, aan het einde van de planperiode, nog overschreden zal worden. Het CDA vindt dat onacceptabel. Raadslid Rutten heeft het college daarom opgeroepen het actieplan ambitieuzer te maken met een lagere geluidsnorm en concrete maatregelen om de gestelde norm ook echt te halen. Daardoor kan Breda echt een stad in een groen park worden, zoals het college zelf voorstaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.