28 november 2020

CDA houdt oogje in het zeil bij ontwikkelingen De Posthoorn/Digit-Parc

Sinds een paar weken is er activiteit op terrein De Posthoorn (voorheen Digit-Parc) in Breda. In 2010 kwam de grond op de ambtelijke agenda. Die werd bedoeld als bedrijventerrein voor hoogwaardige kleinschalige bedrijven. In 2018 werd deze bestemming aangepast naar "modern gemiddeld". Hiermee werd de toetredingsdrempel verlaagd omdat het wel erg lastig bleek voor de eigenaar om het terrein te ontwikkelen. flinke lijst met gegadigden, aldus het college in 2018.
Nu 2 jaar later ligt het terrein nog steeds braak, maar zien we wel activiteit. Reden voor de fractie van het CDA om polshoogte te nemen, met bewoners te praten en vragen te stellen aan het college. Zou er nu dan toch eindelijk iets gebeuren? Donderdagavond 26 november jl kwamen er antwoorden en dus iets meer duidelijkheid rond de ontwikkelingen op het terrein. Het grondwoord momenteel gesaneerd maar van een concreet plan is op dit moment nog geen sprake volgens de wethouder. Vragen over wat er komt, in welke vorm en hoe hier toezeggingen uit gesproken en moties in worden geborgd, kan de wethouder dus niet aangeven. Reden voor fractielid Marc van Oosterbosch om de wethouder dan toch maar wat tips mee te geven. Onlangs is een motie aangenomen om braakliggende terreinen in samenwerking met belanghebbenden te zetten voor tijdelijk wonen. Naast de Frankenthalerstraat is De Posthoorn hier volgens het CDA een geschikt terrein voor, al mag het overigens ook permanent zijn volgens van Oosterbosch. Maar daarvoor moet er dan wel eerst een bestemmingswijziging komen. Maar tijdelijke woningen zijn volgens van Oosterbosch dus wel een eerste goede stap. De nood is hoog en hiermee kan het terrein ook eindelijk van maatschappelijke waarde zijn. Er zijn voldoende concepten in de markt die kunnen voorzien in tijdelijke woningen voor starters en alleenstaanden. Zij die nu moeite hebben om betere woningen te vinden of te schaffen. Van Oosterbosch hoopt dan ook van harte dat de eigenaar en de gemeente zich kunnen vinden in deze tijdelijke oplossing. Het zou een verrijking voor ons Breda. CDA gaat de verdere ontwikkelingen op de voet volgen in ieder geval.
Wordt vervolgd!

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.