14 november 2020

CDA wijst college de weg in de woningmarktcrisis

Afgelopen donderdag, 12 november, debatteerde de raad over de Begroting 2021.
In een speciaal ingericht Breepark werd debat gevoerd over diverse onderwerpen zoals WMO, Bezwarencommissie, de algemene financiën en het dossier wonen. Dat laatste voor het CDA zeer belangrijk. Door de toenemende druk op de woningmarkt komen diverse inwoners buitenspel te staan. Te veel inkomen voor sociale huur en te weinig voor een huis in de middeldure klasse. En dat wordt de komende tijd niet anders. De woningmarkt lijkt op slot te gaan in Nederland volgens de grote dagbladen in ons land. En deze dreiging hangt ook Breda boven het hoofd. Tijd voor actie dus volgens Marc van Oosterbosch, verantwoordelijk voor Wonen binnen de CDA-fractie in Breda.
Vandaar ook 2 moties die het college opriepen om specifieker woningen te bouwen voor doelgroepen in nood. Afspraken om woningen te bouwen onder 250K te bouwen durfde het college nog niet aan. Onderhandelingen brachten een eerste compromis van 300 woningen <300K. De volgende stap van het CDA wordt een bespreeknotitie voor woningen tussen 200-250K. “We moeten iets bewegen anders loopt het mis en moeten starters tot hun 35e thuis blijven wonen” aldus van Oosterbosch. Iets wat de coalitie ook ondersteunt. Met de tweede motie riep het college op om braakliggende bedrijventerreinen in te zetten voor tijdelijke woningen (5-10jr) om ervoor te zorgen dat de druk van de ketel gaat. Er zijn verschillende nieuwe bouwvormen die hier invulling aan kunnen geven. “Pak die kans en laat zien dat je er alles aan doet om voor echt alle doelgroepen te bouwen”. Beide moties werden uiteindelijk door de raad unaniem aangenomen en zoals vermeld zijn nog meer stappen van het CDA te verwachten.

Naast de eigen moties steunde het CDA op het gebied van wonen een motie van de VVD betreffende een loket voor innovatieve woonvormen. Een motie die naadloos aansluit (en deels overlap vertoont) met een eerdere motie van het CDA omtrent CPO. Inwoners moeten tenslotte ergens met vragen, initiatieven en opmerkingen terecht kunnen als het om CPO, Kangoeroewonen of Tiny Houses gaat. 
Ook een motie van de PvdA over gebiedsprofielen werd gesteund (maar niet mee ingediend). Het is belangrijk in Breda om per gebied een bepaalde mix van woningen te bouwen om clustering van bepaalde type woningen te voorkomen. Tenslotte diende het CDA een motie mee in van de SP om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk gerichte gesprekken gestart worden om de grond aan de Frankenthalerstraat te voorzien van tijdelijke woningen. Een gebied waarvoor het CDA met de oppositiepartijen Groen Links en SP al enkele jaren strijdt voor woningbouw.

Na een enerverende maar constructieve avond kon het CDA voor wat betreft Wonen zeker terugkijken op een succesvol debat en een passend resultaat. Maar het werk is nog niet af. Stap voor stap naar het beoogde doel. Woningen realiseren voor alle doelgroepen in Breda ondanks de grote uitdagingen die hieraan verbonden zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.