02 februari 2021

CDA zet bij mobiliteit in op leefbaarheid en verlaging parkeerdruk

Afgelopen week is in de gemeenteraad de mobiliteitsvisie besproken. Daarbij heeft het CDA met twee moties nadrukkelijk aandacht gevraagd voor leefbaarheid en oplossingen voor de hoge parkeerdruk in de wijken rondom de binnenstad. Nu parkeren nog veel mensen die in de binnenstad werken of een dagje de stad ingaan, in de wijken rondom het centrum.
CDA-Raadslid Caspar Rutten: “Door snel knooppunten van transferia aan de randen van de stad te bouwen waar zij kunnen parkeren en met goede snelle verbindingen naar het centrum kunnen reizen, wordt de parkeerdruk in de wijken rondom het centrum verminderd. Wijkraden, zoals die van Sportpark, pleiten terecht al lang voor transferia. Wij zijn verheugd dat onze motie om haast te maken met hubs / transferia met zeer ruime meerderheid is aangenomen.

Verder ziet het CDA dat door de mobiliteit op diverse plaatsen de leefbaarheid onder druk komt te staan. Caspar Rutten:We lopen nu echt tegen de grenzen aan van de capaciteit van sommige wegen. In een aantal gevallen is die grens al overschreden. De Zuidelijke rondweg, de verbinding Beverweg-De la Reijweg en de Oosterhoutseweg zijn voorbeelden van wegen waar de leefbaarheid onder druk staat. Daar moeten we iets aan doen, maar op het moment dat je die wegen wil ontlasten zie je al snel elders een probleem ontstaan. Daarom hebben we nu behoefte aan robuuste weg- en OV-verbindingen. Daarin moeten we echt investeren om doorstroming, leefbaarheid, milieu en veiligheid te verbeteren. Onze motie die het college oproept om de mogelijkheden te onderzoeken is gelukkig ook aangenomen. Dat zeggen overigens niet dat wij de plannen om € 630 miljoen te investeren in de Noordelijke Rondweg geheel omarmen. De komende weken wordt dat voorstel besproken in de gemeenteraad. Wij zien ook de noodzaak van investeringen in de Noordelijke rondweg maar je kunt niet alles doen. Daarom zullen wij aan de orde stellen of het niet een “onsje minder kan” om dat onsje elders in Breda te investeren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.