11 april 2021

Christine de Moor: Maak jeugdzorg toekomstklaar

Op 8 april heeft de eerste beeldvormende sessie over de bespreeknotitie van Christine de Moor en collega Joyce de Goede van D'66 plaatsgevonden.

In 2015 is de decentralisatie Jeugd ingevoerd. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp gekregen. De pijlers van de jeugdwet zijn preventie, eigen kracht van gezinnen en het demedicaliseren van problemen. Maar de afgelopen jaren zijn we voornamelijk bezig geweest met de organisatie van de jeugdhulp, die niet vlekkeloos verliep. Net als in veel gemeenten in Nederland liepen ook in Breda de financiële tekorten op voor jeugdhulp. Daarnaast is Juzt, de grootste specialistische jeugdhulpaanbieder in onze regio, door de financiële malaise definitief onderuit gegaan. Al met al zijn we in Breda  met de transitie jeugdhulp en de gevolgen hiervan bezig geweest. De transformatie, de beweging naar voren, is helaas maar in beperkte mate op gang gekomen. Vandaar dat wij vinden dat het hoog tijd is dat wij ons als raad  gaan buigen over hoe we dit wel voor elkaar kunnen krijgen en daarmee verder kijken dan de (financiële) waan van de dag.

Met deze bespreeknotitie willen wij bereiken dat we in Breda duidelijk definiëren wat we onder preventie verstaan. Gaan wij het beeld volgen van inspreker de heer Johan Kruip van het NJI die zegt dat onder andere sportverenigingen, cultuurclubs en de scouting een bijdrage leveren aan de pedagogische basis van kinderen?

Een basis, waardoor het kind veerkrachtig en weerbaar wordt, kan voorkomen dat op latere leeftijd de (dure) jeugdhulp niet ingeschakeld hoeft te worden. De gemeente Deventer heeft een positief resultaat op de gemeentebalans op het jeugdbeleid. Die heeft nadrukkelijk, vanaf 2009, de beweging naar voren gemaakt. Hierbij zijn de buurthuizen, verenigingsleven en scouting erkend in hun belangrijke bijdrage in het leven van opgroeiende kinderen. Het uitgangspunt hiervan was: "geen kind is gelukkig in de jeugdhulp" en "gewoon afschalen naar normale zaken".

Een buitenspelend kind, voetballend met zijn teamgenoten bij zijn clubje, dat is een goede bakermat voor een mooi leven. Voorkom een start vol therapieën en professionele interventies. Zorg voor: zo lang mogelijk normaal!

Het CDA Breda onderschrijft dit volledig en we weten dat we dit niet zomaar voor elkaar krijgen. Hier is een lange adem en commitment van alle partijen voor nodig. Niet alleen voor nu, maar voor de komende 9 jaar. Samen met D'66 hebben we nu de eerste stap gezet.

Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.