01 oktober 2018

#Cultuur: Regioprofiel Brabantstad maakt het niet waar....

Wethouder mevrouw De Bie stelt dat het regioprofiel cultuur Brabantstad een gezamenlijke intentieverklaring is van Provinciale Staten en de steden Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Helmond en Breda en dat het past binnen de bestaande culturele kaders van de gemeente Breda. Het ultieme doel is Brabant en dus ook Breda aantrekkelijker en bereikbaarder te maken. Jammer dat het niet voor heel cultureel Brabant lijkt te gelden.

 Hoewel er in het profiel gesproken wordt over een verankering in de lokale situatie, vanuit Brabant als thuisbasis, over  “bottom up verbindend te zijn” is er geen structurele aandacht voor de onmisbare humuslaag van culturele verenigingen, amateurs en vrijwilligers eenvoudigweg “omdat hier niet voor gekozen is”. Ook een gevestigd evenement als Breda Jazz Festival past blijkbaar niet meer in het innovatieve toekomstplaatje dat geschetst wordt!

 Hoe is het mogelijk dat het college het typisch Bredase rijke gemeenschapsleven en dito evenementen zo maar aan de kant schuift? Waarom kan er geen gezonde mix opgenomen worden, zodat er een betere verbinding van deze brede basis met de topcultuur kan ontstaan (zoals dat in de sport het geval is)? Zodat kunst en cultuur niet alleen een zaak van een hippe elite wordt en dus meer draagvlak in de samenleving garandeert?

 Wethouder mevrouw De Bie zegt toe het CDA standpunt meenemen in de Brabantstad-gesprekken als signaal, maar er verder niets mee doen als niet meer partijen aansluiten… to be continuedLandelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.