21 oktober 2020

Dubbele zorgen aan de orde gesteld in college.

Over Prinsenbeek en haar station (1) en over de dierenbegraafplaats (2) -lees verder!-

-> 1. Station Breda-Prinsenbeek doelwit van vernielingen en vervuiling. 
Sinds enige tijd heeft station Breda-Prinsenbeek te kampen met frequente vervuiling en vernielingen. Zo werden onlangs meerdere fietsen gehavend aangetroffen en worden bijna iedere ochtend de perrons en het stationspleintje gereinigd. Vele bewoners van zowel Haagse Beemden als Prinsenbeek voelen zich steeds minder veilig rondom het station. Reden voor het CDA om hierover vragen te stellen aan het college. Het CDA wil vooral weten wat er bekend is en wat er momenteel al gedaan wordt om de situatie weer onder controle te krijgen. Ook hoe hierbij de samenwerking verloopt met de NS. Ook voor de langere termijn is het noodzakelijk dat er een oplossing komt. De gemeente speelt hierin een rol. CDA Breda wacht op de antwoorden en zal indien nodig verdere politieke stappen ondernemen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het station door reizigers uit de omgeving. Het is daarom ook in veler belang dat het station weer de positieve uitstraling krijgt die het in het verleden had.

-> 2.  Dierenbegraafplaats in Prinsenbeek zorgt voor overlast in de buurt
Naar aanleiding van enkele bezorgde bewoners van Prinsenbeek heeft het CDA onlangs vragen gesteld aan het college betreffende de stankoverlast van een dierenbegraafplaats. De uitstoot bij het verbranden van dode dieren levert de nodige stank op. Het college geeft bij de beantwoording van de vragen aan hiermee bezig te zijn en heeft de ondernemer in kwestie inmiddels gevraagd de nodige maatregelen te treffen. Momenteel worden volgens omwonenden inderdaad werkzaamheden uitgevoerd om de stankoverlast terug te dringen. Het CDA heeft gemeend achter de bewoners te moeten staan vanwege het maatschappelijke belang van een goede en gezonde leefomgeving. Dit betekent concreet dat wanneer de aangekondigde maatregelen geen positief effect hebben op de stankoverlast het CDA middels een bespreeknotitie verdere politieke stappen gaat ondernemen. Vooralsnog lijken de inspanningen van het CDA succesvol te zijn. Neemt niet weg dat de ontwikkelingen op de voet gevolgd worden.

(teksten en initiatief raadslid Marc van Oosterbosch)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.