19 april 2021

Duidelijkheid gewenst: vandaag!

Vanavond vindt het spoeddebat plaats omtrent het veelbesproken fieldlab-evenement van Radio 538 in Breda. De afgelopen week heeft het CDA zijn zorgen al geuit over het evenement dat ook in de samenleving de nodige sentimenten losmaakt. In de afgelopen dagen werden vragen gesteld aan het college van B&W en werden instanties en inwoners geconsulteerd om de brede gevoelens te duiden. 
 
Na intensief beraad wil de fractie van het CDA de burgemeester bevragen op de volgende voor het CDA kritische punten:
1. Garantie van de veiligheid en openbare orde; wat betekent het evenement voor de stad? Is bij een dergelijk groot evenement de openbare orde op een veilige wijze te handhaven?  Komen er naast de bezoekers met een kaartje mogelijk ook andere belangstellenden zonder kaartje en voor- en tegenstanders van de Coronamaatregelen op dit evenement af en kan dan de veiligheid ook nog gewaarborgd worden?
2. Druk op de zorg; de berichten vanuit het Amphia zijn alarmerend. Code zwart is inmiddels een gespreksonderwerp en reguliere zorg wordt uitgesteld. Er is geen capaciteit voor extra zorg die verleend moet worden aan feestgangers. Als er dan toch feestgangers behandeld moeten worden, wat betekent dat dan voor de overige zorgverlening?
3. De zorgen in de samenleving; een kleine 300.000 mensen tekenden de petitie van de heer Crolla, arts van het nabij gelegen Amphia ziekenhuis. Een duidelijk signaal.
4. De Bredase Horeca; zij hebben geen rol binnen het evenement, kunnen de terrassen niet openen en worden daarmee gepasseerd. Zo heeft Breda wel de lasten maar niet de lusten.
 
CDA Breda vindt het tijd voor openheid en transparantie. Het passeren van de raad bij het aannemen van het fieldlab-evenement raakt de fractie en tevens het democratisch stelsel, vooral na een schriftelijke toezegging van burgemeester Depla dat de raad betrokken zou worden bij belangrijke coronabeslissingen. De raad zou daarbij als klankbord moeten fungeren.
 
CDA Breda hoopt dat burgemeester Depla een helder antwoord heeft op al onze vragen en bedenkingen. Er gaan 10.000 mensen in het centrum van Breda feest vieren terwijl slechts 500 meter verderop in het Amphia ziekenhuis patiënten voor hun leven vechten en zorgmedewerkers zwaar vermoeid hun werk doen op een overvolle IC-afdeling. 
Dat maakt dit evenement voor ons zo delicaat qua timing en qua locatie. 
 
Uiteindelijk is het aan burgemeester Depla om een beslissing te nemen wat betreft het vergunnen van het evenement. Hij is daarbij tevens verantwoordelijk voor de zorg, de openbare orde en de veiligheid. 
Het CDA zal een scherp debat met de burgemeester voeren en daarbij de stem van de inwoners en ondernemers uit Breda (en ver daarbuiten) op een juiste manier vertegenwoordigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.