23 april 2018

#Formatie: Inzet op Wonen & Wegen

Inbreng bij coalitiebesprekingen 

Op uitnodiging van VVD, D66 en PvdA, die elkaar gevonden hebben om samen een bestuursakkoord te sluiten, zijn de andere partijen gevaagd tijdens de inhoudelijke bespreking van de diverse thema’s ook inbreng te leveren.

Alhoewel het CDA teleurgesteld is dat het geluid van de kiezer niet voldoende doorklinkt in de samenstelling van de coalitie, hebben we toch besloten aan die uitnodiging gehoor te geven.

Omdat gevraagd is maximaal twee thema’s aan te dragen, heeft de fractie besloten te kiezen voor de thema’s (onderhoud van) wegen en voor wonen.

 

Zaterdag 21 april stond het thema (onderhoud) wegen en mobiliteit op de agenda. Vanuit het CDA zijn de volgende aspecten benadrukt:

 • ondertunneling van en het weren van sluipverkeer (met name vrachtwagens) op de Zuidelijke Rondweg;
 • onderhoud van alle wegen, dus ook in de buitengebieden, op minimaal B- niveau;
 • aanleg transferia bij Breepark en NAC stadion, om bezoekers aan Breda te verleiden daar te parkeren en het centrum met verkeer te ontlasten;
 • duurzame slimme stadsdistributie, samen met Dinalog en NHTV;
 • verbetering fietsvoorzieningen met inbreng van gebruikers en belangenorganisaties;
 • verkeersoverlast in Teteringen en Prinsenbeek verminderen;
 • betere OV-verbindingen naar dorpen en bedrijfsterreinen;

 • flexibiliteit bij het invoeren van vergunning parkeren (per straat) met gratis vergunningen of tegen gereduceerd tarief. 

Op maandag 23 april is gesproken over wonen. Door ons zijn daarbij de volgende accenten gelegd:

 • Vergroten van het minimum aantal woningen te bouwen de komende 4 jaar en 10 jaar; respectievelijk 6000 en minimaal 10.000
 • Daarvan minimaal 2000 sociale koop (160.000 tot 250.000) en minimaal 50 CPO projecten
 • Dorpen krijgen kans organisch uit te breiden aan de randen. Tevens inzet op stadsuitbreiding naast haast maken van inbreidingslocaties. Omgevingsvisie mag niet knellen
 • Zorgen van doorstroming in sociale huur, een huurwoning is een eerste stap, idealiter stroomt men door naar een eigen koopwoning, hiervoor is een taskforce nodig
 • Sociale huurwoningen in eigen dorp/wijk verdelen met voorrang voor Bredase bewoners, zodat urbanisatie niet onze eigen woningzoekende de gemeente uit moet.
 • Bouw van voldoende seniorenwoningen om zo langer in geschikte eigen woning te kunnen blijven wonen en ook doorstroming op woningmarkt mogelijk te maken (gezinswoning komt vrij)
 • Verduurzaming eigen woningbezit te stimuleren door onroerende zaak belasting tijdelijk te verlagen voor gasvrij/energieneutrale woningen
 •  Aanzetten van actiever grondbeleid, gemeente is nu te afhankelijk van de markt.

 

Woordvoerders: Bob Bergkamp, Jeroen Bruijns, Caspar Rutten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.