12 april 2018

#Formatie: Teleurgesteld

Tijdens de duidingsraad over de formatie was het CDA Breda duidelijk. Wij zijn teleurgesteld door de machtspolitiek die onze deelname aan een nieuw college onmogelijk maakt. Bob Bergkamp stelde de volgende vragen en opmerkingen in het debat:

Vragen aan de informateur:

1. u spreekt over ‘een open proces’. D66 wilde niet aan tafel met VVD en CDA voor een nadere verkenning, graag toelichten.
2. idem de combinatie VVD/CDA/Groen Links (een logische combinatie gezien de uitslag). Graag een nadere toelichting.
3. u stelt dat de voorgestelde samenwerking ‘een goede spreiding over alle wijk en dorpen van Breda’ tot gevolg heeft. Welke partij vertegenwoordigt dan de dorpen? Zie de verkiezingsuitslag
4. fracties worden in de formatiefase gevraagd actief input te leveren. Hoe kan gegarandeerd worden dat daarmee serieus wordt omgegaan, terwijl in de informatiefase de deelname van CDA in combinatie met VVD is geblokkeerd? Dus ouderwets gedrag versus een moderne manier van coalitievorming?

Hoofdlijn van inbreng:
1. Compliment aan de VVD en informateur voor hun inzet om tot een geordend en open proces te komen. Wij voelen ons echt gehoord.
2. “Het CDA is zéér teleurgesteld, dat het geluid van de kiezer onvoldoende doorklinkt in de voorgetelde coalitie. Het vernieuwde CDA heeft het vertrouwen gekregen van de kiezers, heeft zich in de informatiefase open en constructief opgesteld, maar is geblokkeerd door een combinatie van D66 en de linkse partijen. Ondanks onze verzoeken aan de informateur, was er, m.u.v. de VVD, geen enkele bereidheid met het CDA inhoudelijk in gesprek te gaan 3. Door deze ouderwetse machtspolitiek hebben we niet veel vertrouwen in ‘een open proces’ zoals de informateur die nu voorstelt.
4. Het CDA heeft van haar kiezers de opdracht gekregen te werken aan ‘een Beter Breda’. Ondanks onze teleurstelling over de samenstelling van de coalitie, zullen wij vanuit die opdracht toekomstige voorstellen beoordelen en zelf initiatieven nemen.

Door die houding zal het CDA laten zien, dat zijn een constructieve en betrouwbare partij is, waar Breda op kan bouwen

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.