25 november 2020

Inburgeren voor iedereen?

Nieuwe wet Inburgering binnenkort van kracht. Hoe zou het inburgeringsprogramma in Breda moeten gaan gelden? Bij monde van burgerraadslid Christel de Baat de reactie van de CDA-fractie op de voorstellen vanuit de VVD-fractie. Het gesprek wordt op een later tijdstip voortgezet ....: De fractie is blij dat de fractie VVD heeft ingezien dat de bespreeknotitie alle kanten op ging. Is het niet zo dat er juist een lacune is ontstaan door de huidige regelgeving, dat juist het systeem tekort schiet? Dat het grootste deel van de statushouders juist niets liever wil dan het inburgeringsexamen zo snel mogelijk halen om zo goed mogelijk te kunnen integreren? De fractie is tevreden met wat er gaat komen, maar zal wel een vinger aan de pols houden wat betreft de lokale uitvoering hiervan. De fractie maakt zich zorgen over een aantal zaken. Door het uitstel van de wet worden nog meer inburgeraars de dupe van het huidige, afgeschreven, disfunctionele beleid. Een beleid dat aantoonbaar heeft geleid tot veel ellende en stress. Wat ook zorgen baart is dat er nog honderden oudkomers zijn, voor wie dit nieuwe stelsel niet gaat gelden. Er is vanuit het ministerie geen uitstelsel over deze groep, vaak kwetsbare, mensen. Er moet een plek voor hen gevonden worden in de Bredase samenleving, door te zoeken naar aanvullende bevoegdheden naast het nationale beleid. Voor deze groep gelden ingewikkelde opdrachten en instanties geven tegenstrijdige opdrachten. Het is ook een dure groep, met vaak psychosomatische gezondheidsklachten. Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het mag nu toch niet meer zo zijn dat wanneer de man werk heeft gevonden, de begeleidingstrajecten van de vrouw stoppen. De fractie vraagt daarom om een daadkrachtige en anticiperende houding voor de tussengroep, al is het een stevigere ondersteuning van het taalonderwijs. De fractie is er positief over dat de gemeente zelf een grotere rol krijgt in de inburgering. Er is helaas veel kaf onder het koren van taalaanbieders, waarvan een aantal beschermd wordt door een predicaat dat al jaren als dubieus bekend staat. De fractie hoopt dat met deze nieuwe wet de onderwijsinspectie de rol zal overnemen. Zolang dit nog niet aan de orde is roept de fractie de wethouder op om haar aanvullende bevoegdheden te onderzoeken. Alleen dan kun je kwalitatief en transparant taalaanbod waarborgen. De fractie roept op de richtlijnen op te nemen waar maatschappelijke begeleiding aan moet voldoen. Veel begeleiding is informeel. Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Er moeten voldoende betaalde krachten zijn om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers goed te laten functioneren.
Uit: oordeelsvormende sessie Bredaas Beraad 19 november 2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.