07 september 2018

#Lunet: College blijf bij de hoofdvraag!

Afgelopen donderdag vond het debat plaats waarvoor het CDA, samen met SP en Groenlinks, het initiatief heeft genomen. Wij hechtten aan dit debat omdat de berichten over De Lunet, begrijpelijk, veel onrust veroorzaken

De hoofdvraag is of we het voormalige winkelcentrum, zoals het college in de planschadeprocedure heeft voorgesteld, willen herbestemmen tot detailhandel. Het CDA ziet daarvoor geen mogelijkheden.  De detailhandelsbestemming is niet voor niets van De Lunet gehaald. Ook recente studies die het college heeft laten uitvoeren laten zien dat er binnen de detailhandelsstructuur in Breda geen ruimte (meer) is voor De Lunet. Als De Lunet dan toch weer een detailshandelslocatie zou worden zal dat ten koste gaan van winkels in andere winkelcentra en daarmee van de voorzieningen in Breda. “Wij willen niet dat het probleem met de eigenaren van De Lunet wordt opgelost over de ruggen van de inwoners en MKB-ondernemers in Breda.” aldus CDA-raadslid Caspar Rutten.

Het college, daarbij gesteund door de coalitiepartijen, probeert in het debat over De Lunet telkens de aandacht af te leiden van de hoofdvraag. Wij betreuren dat. Wij zien herbestemming van De Lunet niet zitten en zullen ons daarvoor in blijven zetten. In het belang van de inwoners en MKB bedrijven in Breda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.