03 oktober 2018

#Lunet: Tijd voor duidelijkheid

CDA wil snel duidelijkheid over toekomst De Lunet

Vandaag deed de Raad van State uitspraak in de langlopende planschadezaak  tussen de gemeente Breda en de eigenaren van winkelcentrum De Lunet. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente ongeveer € 4,5 miljoen planschadevergoeding moet betalen. Dat kan geheel of gedeeltelijk in natura door herbestemming tot detailhandel of een andere in overleg te bepalen voor De Lunet gunstige bestemming.

“Wij hebben eerder aangegeven tegenstander te zijn van herbestemming tot detailhandel, omdat niet is gebleken dat de detailhandelsstructuur daar ruimte voor biedt. Door deze uitspraak blijft boven de markt hangen dat De Lunet mogelijk herbestemd wordt tot detailhandel. Wij willen voor de inwoners en voor alle MKB’ers in omliggende winkelcentra dat er heel snel een einde komt aan die onduidelijkheid”, aldus CDA-raadslid Caspar Rutten.  Wij willen daarom heel snel met raad en college in debat over deze zaak. Andere mogelijkheden van planschadevergoeding inclusief de mogelijkheid van een andere voor De Lunet ”gunstige bestemming” zal daarbij naar het oordeel van het CDA zeker aan de orde moeten komen.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.