18 januari 2018

#Mobiliteit: Geluidswering noodzakelijk in verbreding A58 / Knooppunt St. Annabosch

Foto: InnovA58.nl

Afgelopen week ontving onze fractie een zorgwekkende brief van de dorpsraden Bavel en Ulvenhout. Daarom heeft Jeroen Bruijns de volgende vragen gesteld aan het college;

Bavel, 17-01-2018

 

Geacht College,

In de brief van 9 januari j.l. laten de Dorpsraden van Bavel en Ulvenhout aan de Gemeenteraad weten dat men ernstige zorgen heeft over de inpassing van de broodnodige verbreding van de A58 en aanpassing van knooppunt St. Annabosch (A58/A27). Ondanks pro-actieve participatie van omwonende en dorpsraden ervaart men weinig tot geen effect van haar inzet om tot een goede inpassing te komen waarbij naast natuurwaarden ook leefkwaliteit wordt meegenomen. Met name voor het dorp Bavel is het belangrijk dat juist ook ingezet wordt op de realisatie van geluidswerende maatregelen zoals een geluidswal of scherm om de dichterbij komende snelweg niet voor meer hinder te laten zorgen. Ulvenhout ervaart de huidige situatie al als onaanvaardbaar en voorziet tot nog meer overlast als er geen passende maatregelen worden genomen.

Namens het CDA Breda stel ik u daarom de volgende vragen:

1.     Hoe beoordeelt u de voorliggende voorstellen van Rijkswaterstaat betreffende het nieuw tracé en het knooppunt, welke positie heeft u daar ingenomen en waar heeft u om gevraagd?

2.     Deelt u het beeld van de beide dorpsraden dat Rijkswaterstaat zich strikt aan haar opdracht houdt en geen prioriteit geeft aan het verbeteren van de leefomgeving?

3.     Wat heeft u er aan gedaan om Rijkswaterstaat en/of haar opdrachtgevers te overtuigen de opdracht breder te zien en meteen de overlast van de A58/A27 voor de leefomgeving te beperken?

4.     Welke acties bent u nog van plan en bereid te zetten om tot aanvullende geluidswerende maatregelen op het verbrede tracé en aangepast knooppunt te komen?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jeroen Bruijns                                                  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.