16 april 2021

Omgevingsvisie 2040: graag extra bespreektijd!

In de Omgevingsvisie Breda 2040 staat de toekomst van de ruimtelijke invulling van de stad beschreven. Van de toekomst van de horeca tot het aanwijzen van bedrijvenlocaties. In dorpen en wijken is het bestaan ​​en het groot belang van deze omgevingsvisie niet of nauwelijks bekend. Het CDA roept het college op om meer bekendheid te creëren voor deze brede materie. Ook al heeft het college de concept visie gepresenteerd en is het aan de orde gekomen in de raad, een verlenging van de termijn voor zienswijzen en vragen is essentieel. Willen we dit samen doen met maximaal draagvlak en maximale participatie dan moeten clubs en organistaties dit eerst goed kunnen bespreken!

Ons raadslid Marc van Oosterbosch stelde samen met SP en Groenlinks de volgende vragen:
1. Kan het college de omgevingsvisie gerichter toesturen aan relevante partijen die een belangrijke rol spelen binnen de dorpen, wijken en de stad? (Dorpsraden, wijkraden, initiatiefnemers etc.) Of heeft dit al plaatsgevonden?
2. Kan het college meer gebruik maken van aanvullende relevante media binnen Breda om de omgevingsvisie breder en effectiever te communiceren?
3. Kan het college de zienswijzetermijn die loopt tot 22 april 2021 verlengen totdat de raad haar oordeel heeft geveld over de conceptvisie?

Voor de volledige vragenset, klik hier

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.