04 maart 2023

Op weg naar 15 maart: onze kandidaten! Mario van Mierlo

Op 15 maart 2023 vinden in Brabant verkiezingen plaats voor de provincie- en waterschapsbesturen.
Vanuit de CDA afdeling Breda kennen we 3 kanjers van kandidaten.
Vandaag: Mario van Mierlo! Voor het Waterschap Brabantse Delta, plek 4: 
Ik ben Mario van Mierlo en kandidaat nummer 4 voor het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Ik werk voor VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag en in Brussel en zet mij in voor een gezond ondernemersklimaat. Gezond en veilig water zijn daarbij voor mensen, bedrijven, voedselvoorziening, natuur en biodiversiteit onmisbaar. Waterschappen zijn de onmisbare schakel is de samenwerking tussen mensen, bedrijven, agrariërs, natuur en recreatie. Mijn speerpunten zijn:|
-> Veilig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren achter sterke dijken met de inzet van dijkwachten
-> Gezond water door te voorkomen dat er medicijnresten, drugrsten en PFAS in komen
-> Meer water vasthouden in natte tijden voor gebruik in droge tijden - regenwater gebruiken voor spoeling toiletten
-> Maak recreatie mogelijk op en aan het water: varen suppen, zwemmen, vissen, fietsen en wandelen
-> Win uit de rioolwaterzuivering grondstoffen, fosfaat, bioplastics en energie
-> Lage waterschapsbelasting
 CDA Lijst 3 nr 4

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.