09 oktober 2018

#OV: CDA Brabant stelt vragen over wegvallen bus naar Bavel

De Statenfractie van het CDA Brabant heeft vragen gesteld over de uitholling van het Openbaar Vervoer (OV) op het platteland van Brabant. Ook de opheffing van de bus naar Bavel op zondag komt in de vragenset voor. Het CDA Breda dankt de inzet van woordvoerder Ankie de Hoon, de provincie gaat immers over het OV in Brabant, het is fijn collega's ook op dat niveau actief te hebben om de belangen voor onze inwoners te behartigen:

Vanuit Arriva wordt aangegeven dat “het geld dat vrijkomt door het schrappen van deze verbinding (bus in Bavel) wordt ingezet op drukke lijnen”.

6. Als drukke lijnen al rendabel zijn waarom moet er dan geld dat eerst besteed werd aan lijnen in dunbevolkte gebieden verschoven worden naar de ‘dikke lijnen’?

7. Bent u zo niet stiekem bezig met een uitholling van het busvervoer in het landelijk gebied ten gunste van vervoer in steden?

8. Bent u het met ons eens dat geld bestemd voor vervoer in landelijk gebied ook daar besteed moet worden?

Lees de volledige vragenset hier: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=64624 

Foto copyright: Bravo.nl / Provincie Noord-Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.