08 februari 2018

Plannen van het college voor winkeltijdenverordening gaan ten koste van MKB'ers

Vanavond heeft Fractielid Caspar Rutten in de Gemeenteraad zijn bijdrage geleverd aan de discussie over de winkeltijdenverordening. Daar waar liberalisatie juist vrijheden van MKB'ers inperkt moet de gemeente terughoudend zijn. Onderstaand vindt u zijn volledige bijdrage:

 

Vanaf het begin heeft het CDA duidelijk gemaakt dat wij tegen dit voorstel zijn.

 

Dit voorstel zet kleine zelfstandigen, het familieleven en het verenigingsleven nog verder onder druk. Ondernemers worden onder druk gezet om nog vaker open te zijn en werknemers om nog vaker op lastige momenten te werken. We hechten eraan dat er tijd blijft voor ontspanning en ontmoeting en dat wordt heel moeilijk als iedereen op andere momenten werkt. Winkels kunnen al heel vaak open zijn. Het houdt een keer op. 

We zijn ook van mening dat 4 mei beschermd moet worden. Eén keer per jaar herdenken wij en daar past niet bij dat de winkels open zijn. Er zijn grenzen.

Dit voorstel lost geen probleem op het creëert er een. 

Verder legt dit voorstel pijnlijk bloot hoe slecht deze coalitie functioneert. Een van de coalitiepartijen dient een ingrijpend amendement in waar een andere coalitiepartij waarschijnlijk voor gaat stemmen. Twee coalitiepartijen die het voorstel - terecht - slecht voorbereid en onderbouwd vinden. Je kunt dat dualisme noemen, maar hoe je het ook noemt het kan niet verhullen dat hier een college zit dat zijn taak, goed onderbouwde en gedragen voorstellen indienen, ook naar het oordeel van 2 coalitie partijen ernstig heeft verwaarloosd. We zien een college  dat de laatste meters naar de finish aflegt. Ik kan het niet goed omschrijven hoe het overkomt. laten we het er maar op houden dat het er niet uit ziet. 

 

Voorzitter wij zijn tegen het voorstel. Het CDA hecht waarde aan quality time met familie, vrienden en verenigingsgenoten en wil dat niet in gevaar laat brengen door de 24-uurs maatschappij. Wij hechten ook aan respectvolle dodenherdenking. Het amendement zwakt het voorstel af en daarom zullen wij daar voor stemmen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.