23 april 2021

Posthoren zorgt voor verdere isolatie Oosterhoutseweg

Gisteren is er binnen de gemeenteraad gesproken, in een zogenaamde burgersessie, over bedrijventerrein de Posthoren. Met het bouwrijp maken van het gebied is het signaal gegeven aan de bewoners van de Oosterhoutseweg dat er op korte termijn daadwerkelijk iets gaat gebeuren op het al lang braakliggende terrein. Ze uitten dan ook zorgen aan het adres van het Bredase college en de raad. Het CDA begrijpt deze zorgen en is al langer betrokken bij het dossier Digit Parc / Posthoren dat een lange historie kent. Het bestemmingsplan biedt al jaren ruimte voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein maar tot op heden is er nog niets gebeurd. Nu echter worden toch de eerste contouren zichtbaar maar is er nog steeds geen plan ingediend bij de gemeente. Volgens wethouder de Beer gaat de ontwikkelaar eerst nog in gesprek met de bewoners. Eerste gesprekken hebben inmiddels ook plaatsgevonden. Toch zijn de bewoners er niet gerust op en vrezen zij een “verdozing” (Distributiecentra) van het gebied, iets wat het CDA een zeer spijtige ontwikkeling zou vinden. Het gebied zou zich bij uitstek lenen voor woningbouw, maar daar biedt het huidige bestemmingsplan helaas geen ruimte voor. En als er dan toch bedrijven komen dan graag kleinschalig met respect voor de natuur, een passende verkeersafwikkeling en met toegevoegde waarde voor de stad Breda. Iets wat past in het beeld van het gebied met voldoende aandacht voor de leefomgeving. Precies de waarden waar ook de bewoners voor staan.
CDA pleit voor een goed overleg met de bewoners hoe binnen het netwerk van bestemmingsplannen ruimte kan worden gevonden voor de leefbaarheid van het gebied. Constructief overleg tussen bewoners en college en een intensieve samenwerking is voor het CDA een must. En niet alleen met betrekking tot gebied de Posthoren. Ook de overige ontwikkelingen rondom de Oosterhoutseweg moeten met de bewoners besproken worden. Daar waar de mogelijkheid bestaat zou de participatieleidraad in optima forma moeten worden toegepast.
De gemeente Breda heeft de plicht het woongenot van de inwoners te borgen. Als woonenclave in een bedrijvenlandschap verdient deze bewonersgroep extra aandacht.
En ook verdienen ze perspectief. En daarom zou het de gemeente sieren als ze met een visie zou komen op het gebied, mogelijk onder de integrale omgevingsvisie.
CDA is van mening, evenals andere partijen, dat er ondanks de bestemmingsplannen nog altijd voldoende ruimte is om richting te geven aan de positie en de identiteit van het gebied. Met lef en vooral liefde voor de bewoners. Raadslid Marc van Oosterbosch.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.