06 oktober 2021

De prikbus in Breda: een kritische beschouwing van ons raadslid Christine de Moor

Op dinsdag 5 oktober hebben wij in de krant gelezen dat er nu een prikbus staat op het Kasteelplein te Breda. In het voorjaar bleek, na gesprekken met lagere scholen in Breda Noord, dat vele ouders en grootouders nog niet ingeënt waren en dat zij ook niet goed weten hoe ze dit moeten doen. Of dat zij alleen afgaan op de informatie die gegeven wordt in hun land van afkomst. Daarom hebben wij, 30 mei, vragen gesteld in de gemeenteraad hoe de vaccinatiegraad was in Breda en of het college mogelijkheden ziet om juist in de wijken waar de vaccinatie achterblijft een “prikbus” in te zetten. Nadat wij 24 juni antwoord hebben gekregen, hebben wij vervolgens nogmaals vragen gesteld om te zorgen dat hun belofte om een prikbus in te zetten ook daadwerkelijk zo spoedig mogelijk van start kon gaan. Ook dat de informatie beschikbaar is voor iedereen en leesbaar en begrijpelijk is. Uiteindelijk is de prikbus de laatste week van juli in het Bredase straatbeeld verschenen. En zoals verwacht bleek het een succes te zijn. Echter de kans om deze bus tevens in te zetten voor een “buurtpunt” is niet genomen. Dat dit zo belangrijk is, blijkt ook nu het voor veel ouderen en arbeidsmigranten en anderstaligen zeer moeilijk is om de corona- app te downloaden of aan te vragen. Ook hierover hebben wij vorige maand vragen gesteld. Afgelopen week was er in de bibliotheek een middag waar men een workshop kon bijwonen zodat men kon leren hoe deze app te downloaden. Wij hadden graag gezien dat dit dichter bij de burgers was geweest. Net zoals de prikbus die nu op het Kasteelplein staat. Ook dit hadden wij anders aangepakt. Niet in het centrum, op een punt waar de dichtstbijzijnde openbaar vervoer halte meer dan 500 meter is, een punt dat met de auto ook moeilijk te bereiken is, en dan hebben wij het nog niet eens over het parkeren. Met andere woorden. Wij zeggen: “denk integraal, denk vanuit de burger”. Zet een mobile “buurthuis-bus” in, die elke week door de Bredase wijken en dorpen rijdt. Voor alle burgers. Bemand door bijv. mensen van Zorg voor Elkaar Breda, vrijwilligers. Zorg dat zo’n mobiel-buurthuis een bekend punt in de wijken en dorpen is, met vaste dagdelen, dan hoeft het inzetten van een prikbus zoals nu geen 8 weken te duren! En veel ergernis, onduidelijkheid en ruis kunnen voorkomen.  (Christine de Moor; CDA raadslid Breda)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.