16 november 2021

Raadslid in actie: Christine de Moor en de inzet voor zwerfjongeren (uit Bredaas beraad 11 november)

Motie aangenomen!
Het CDA Breda heeft zich de laatste jaren meermalen ingezet om zwerfjongeren en z.g. spookjongeren onder de aandacht te brengen. Op 11 november jl. is onze motie, die voor deze jongeren echt het verschil zal maken (Geef onze zwervende en niet geregistreerde jongeren in Breda een echte kans), unaniem aangenomen! Hiermede wordt onderzocht of zij in aanmerking kunnen gaan komen voor een z.g. Bouwdepot. Dit is een werkwijze waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een vast maandelijks inkomen ontvangen, om zelf te bouwen aan hun persoonlijke doelen, zoals schulden aflossen, werken aan herstel, stabiele woonsituatie en werkervaring op te doen.
Achtergrond
Breda kent een steeds grotere groep zwerfjongeren, waaronder ook jongeren uit voormalig oost-Europa; het aantal spookjongeren is onbekend, maar volgens de sociale organisaties in Breda neemt deze toe. Spookjongeren zijn jongeren die zich uitgeschreven hebben uit het de basis registratiesysteem. Waarom? Vaak omdat ze niet gevonden willen worden, vanwege schulden, justitie en andere verplichtingen die boven hun hoofd zijn gegroeid. Als ze zich hebben uitgeschreven beginnen de problemen helemaal op te stapelen, en is een weg terug  zeer moeilijk.
Jongerenwerkers onmisbaar
Voorkomen is beter dan genezen. Jongerenwerkers zijn daarbij belangrijk in het voorkomen van nog grotere problemen, zij kennen de jongeren en kunnen samen met hen en ouders kijken hoe hun problemen wél opgelost kunnen worden, zónder zich uit te schrijven. Sinds 4 jaar echter is het aantal jongerenwerkers op straat enkel afgenomen maar komt er vanuit de organisaties en de jongeren en ouders, juist de roep naar structureel meer jongerenwerkers.
Uit Den Haag heeft Breda uit de z.g. Covid-gelden 7 ton ontvangen voor de jongeren. Helaas echter wenst het college van B&W liever dit geld uit te geven aan kortstondige projecten en onderzoeken in plaats van structureel en duurzaam investeren in meer jongerenwerkers op straat. Een motie daarover van het CDA Breda (Meer jongerenwerkers zijn NU hard nodig) is dus helaas niet aangenomen. Wij zullen echter de roep naar meer jongerenwerkers blijven doorzetten, want ook voor de zwerfjongeren zijn zij belangrijke personen waar zij terecht kunnen en de eerste stappen mee terug kunnen maken.
Samen aan de slag niettemin!
Altijd belangrijk is woonruimte en ik hoef u niet te vertellen dat dit een moeilijk punt is, maar het allerbelangrijkste is geld ofwel inkomen. Dan kunnen ze beginnen met aflossen van de schulden, krijgen ze rust, en kunnen ze gaan starten met het opbouwen. Het hierboven beschreven BouwDepot blijkt een effectieve werkmethode te zijn. De organisaties in Breda die zich inzetten voor deze jongeren omarmen dit en nu onze motie unaniem is aangenomen; kunnen wij allemaal echte stappen gaan zetten voor een menswaardige toekomst voor al deze jongeren in Breda! (foto Christine: altijd samen in gesprek; hier vorige week met collega-raadslid Thom Dijkstra van Groen Links en pastoor Steven de Koning van Parochie Centrum)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.