20 december 2017

#Participatie: Red Werk aan de Wijk!

[BREDA] Het CDA Breda wil een reddingsplan voor de stichting “Werk aan de Wijk”. Het CDA vindt dat deze uniek wijkvoorziening zowel voor werkzoekenden als voor bewoners in Hoge Vucht (en andere wijken) van bijzondere waarde is en gered moet worden.


CDA fractievoorzitter Jeroen Bruijns: “Werk aan de Wijk laat mensen die aan de kant staan weer actief mee doen in de maatschappij, dichtbij huis. Het college wil de handdoek in de ring gooien, maar wij vinden dat deze unieke wijkvoorziening gered moet worden. Wij willen dat het college de werknemers van Stichting Werk aan de Wijk in staat stelt om zelf een toekomstplan op te stellen, en daarbij ondersteuning te vragen van enkele externe deskundigen. Dat biedt ruimte om andere diensten aan te bieden en op zoek te gaan naar andere financieringsvormen, in aanvulling op de bijdrage vanuit de gemeente

 

Jaarlijks ondersteunt Werk aan de Wijk 250 mensen succesvol om weer actief deel te nemen aan de maatschappij en helpt zij bewoners ‘met een kleine beurs’ tegen een gereduceerd tarief bij klussen rondom het huis.

 

Het college van B&W is in  de aan de gemeenteraad toegezonden raadsbrief van 13 december 2017 van mening, dat Werk aan de Wijk in zijn huidige vorm niet kan worden gecontinueerd en moet worden opgeheven.  Aan andere organisaties in Breda wordt vervolgens gevraagd een vergelijkbaar aanbod van diensten te organiseren.

Het CDA is verbaasd over deze route. Bruijns: “Voorbij wordt gegaan aan de kennis en kwaliteiten die binnen de organisatie van Werk aan de Wijk aanwezig zijn. Ook de naam zelf is inmiddels een bekend en vertrouwd ‘merk’. Het is je reinste kapitaalvernietiging de stichting op te heffen en vervolgens onduidelijk te zijn welke andere organisaties de werkzaamheden (en de werknemers) van de stichting gaan overnemen. Deze aanpak is onverantwoord.”

 

Wel steunt het CDA het voorstel van het college om de stichting (op termijn) te verzelfstandigen en bestuursleden te zoeken die niet in dienst zijn van de gemeente. Dat nieuwe bestuur kan ook klankbord zijn voor de werknemers bij het opstellen van het toekomstplan.

 

Het CDA wil graag met de andere fracties in de gemeenteraad in gesprek om steun te krijgen voor dit voorstel en heeft daartoe de fracties een voorstel gestuurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.