21 december 2017

#RegioRWB: Betrek de raadsleden, de controle is nu zoek!

Vanavond dient het CDA een motie in om raadsleden beter te betrekken bij regionale samenwerking. De Regio West Brabant (RWB) gaat meer focussen op economische en ruimtelijke samenwerking. Dit college wil de RWB ook meer budget geven om te investeren in de regio. Dat vindt het CDA goed, maar het CDA vindt ook dat raadsleden veel meer betrokken moeten worden. Net zoals raadsleden in de regio's Tilburg en Eindhoven. "We hoeven niet meteen naar een regioparlement, maar er zijn heel goede voorbeelden van andere vormen om raadsleden meer te betrekken." De motie die Caspar Rutten vanavond indient met een aantal andere partijen heeft hij ook aan raadsleden in andere gemeenten gezonden. Inmiddels is deze met het zelfde verzoek in Bergen op Zoom en Etten-Leur aangenomen. Caspar Rutten: "Er waren nog meer positieve reacties uit andere gemeenten. Dat is mooi. Er gaat veel geld om in regionale samenwerking en dit is een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen raadsleden uit verschillende gemeenten. Zo komen we verder." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.