25 april 2021

Soft drugs in Breda: niet normaal maken wat niet normaal is.

Momenteel buigt de Bredase politiek zich over het experiment “gesloten coffeeshopketen”. Duidelijkheid over de lokale regels voor de invulling van het experiment is meer dan wenselijk. Met de Nota coffeeshopbeleid Breda 2017 werd eerder vol ingezet op uitsterfbeleid en gedoogbeleid. Voor het beschermen van de volksgezondheid, het beheersen van de overlast en onveiligheid en bestrijden van de (georganiseerde) criminaliteit. Er zijn in Breda 8 coffeeshops. Blijven die op de huidige locaties. Blijven die weg van scholen. Waar zijn erkende telers gevestigd die hen straks gaan bevoorraden. Wat zijn effecten op straathandel. Gaan we de definitie van gedogen oprekken? Want bovenal dus: gaan we de lokale regels in Breda wijzigen? Welke kaders en wetgeving zijn hier van toepassing? Vragen, vragen en nog eens vragen. Het CDA vindt het gebruik van drugs sowieso onwenselijk, maar we moeten er kennelijk mee dealen. Maar graag eerst dus ook de allerbelangrijkste vragen: hoe staat het met preventie, ontmoediging en alle noodzakelijke voorlichtingsaanpak!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.