10 april 2019

#Tegenprestatie: Stemverklaring

De Tegenprestatie - Stemverklaring

Wij zijn voor en hebben toch tegengestemd, waarom?

De tegenprestatie is een onderwerp die vele gemoederen bezighoudt. Tijdens de beeldvormende sessies hebben vele mensen ingesproken. Van bijstandsgerechtigde, tot de cliëntenraad; van arbeidsdeskundige tot vrijwilligersorganisatie. Het hield en houdt de gemoederen bezig; de vele krantenartikelen illustreren dit.

Wij staan naast de mensen, zien de kansen, de mogelijkheden. Kijken niet naar onmogelijkheden naar  wat je niet kunt maar kijken wat je wel kunt. De mensen, die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten, zijn de afgelopen jaren niet gezien of gehoord door de gemeente. Daarom waren we enthousiast dat het college zich nu, eindelijk, wil inzetten voor deze groep!!

In basis wil iedereen mee doen en  verdient iedereen persoonlijke aandacht.

In Breda hebben we in 2015 de verordening Tegenprestatie vastgesteld, maar nooit tot uitvoer gebracht. In Rotterdam heeft men de tegenprestatie sinds 2015 wel in uitvoering gebracht, 4 jaar, uitvoeringservaring. Dus een mooie kans om van hen te leren waar de valkuilen zijn en wat de  succesfactoren zijn. Samen met de raad op werkbezoek geweest en een korte lijn met ons CDA raadslid te Rotterdam; Rene Segers.

De wethouder zegt gekeken te hebbennaar de Rotterdamse methode maar in de drang om er de Bredase aanpak van te maken, enkele cruciale zaken niet meegenomen.

Wij snappen het niet hoe de wethouder tot deze keuze is gekomen. Het succes is kant en klaar kopieer baar. 

Een van de waarborgen die ze ons, in Rotterdam,  stevig op het hart drukte was het instellen van een adviescommissie vrijwilligerswerk; Het instellen van een adviescommissie vrijwilligerswerk heeft in Rotterdam de discussie over wel of niet arbeidsverdringing een plek gegeven, dit negatieve aspect kleeft nu in Rotterdam veel minder aan de TegenPrestatie.

Daarnaast vinden ze in Rotterdam ook dat ontheffingen niet door de klantmanagers beoordeeld dienen te worden maar door een onafhankelijke arbeid medische keuringsbedrijf. Klantmanagers zijn geen artsen of psychiaters en door het goed in te richten kan de gemeente Breda, vele dure, negatieve klachtenprocedures voorkomen. Beide moties hebben het niet gehaald. De wethouder vindt ze overbodig.

Deze verordening, waar we vanavond over moesten beslissen, doet geen volledig recht aan het positieve wat de tegenprestatie in wezen is. Positief is dat het zowel voor de bijstandsgerechtigde als onze maatschappij veel kan opleveren. Het is geen strafmiddel maar een middel om mensen weer actief deel te laten nemen aan onze samenleving.

Het feit dat de wethouder geen oog heeft voor onze verenigingen en stichtingen in Breda, en denkt dat zij een ieder, zonder enige vorm van bekostiging en ondersteuning, wel kan opnemen in hun organisatie voor 20 uur, gaat voor ons echt een station te ver. Daarom dat wij van de wethouder wilde horen of hij in de toekomstige beschikkingen nimmer de plicht zal opnemen tot het opnemen van tegenpresteerders in de organisatie. Zelfs hierin zag de wethouder niet de noodzaak van in.

Het laatste is dat de gehele verordening juridisch totaal niet stevig in elkaar zit. Onder andere discrepantie tussen artikelen en toelichtingen.

Als wij dit alles al niet kunnen volgen, hoe moet het dan voor de Bredanaar zijn?

 Wij willen geen half werk, maar een gedegen werk, duurzaam en toekomstproof.

 Daarom stemde wij tegen. Tegen deze wijzigingen maar niet met het tot uitvoer brengen van de Tegenprestatie.. Er ligt sinds 2015 al een verordening.. Deze coalitie had al lang kunnen starten!

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/11/Bijlage-2-onderzoeksrapport-17bb009290.pdf

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/11/Bijlage-2-onderzoeksrapport-17bb009290.pdf

https://www.movisie.nl/artikel/movisie-scriptieprijs-onderzoek-naar-alleenstaande-moeders-tegenprestatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.