27 november 2018

#Teteringen; veiligheid boven alles op het Hoeveneind!

Een mooie delegatie vanuit Teteringen gisteren in de raadzaal in Breda. Ouders met hun kinderen namen de moeite om de penibele situatie in hun straat Hoeveneind toe te lichten.

Slechte verlichting, gaten in de weg, te smalle rijbaan en te hard rijden. Zomaar een greep uit de misstanden in Hoeveneind. En dat terwijl er steeds meer jongeren fietsend over deze weg gaan.

Een ongewenste situatie dus. “Daarom moet er ook snel iets gebeuren!”, aldus van Oosterbosch. “Veiligheid van de kinderen en overige fietsers moet topprioriteit zijn”.

CDA houdt de laatste jaren een flink oogje in het zeil voor wat betreft het onderhoud van de openbare ruimte en ziet de situatie in Teteringen dan ook met lede ogen aan. “We zijn voor een opschaling van het onderhoud in de wijken en dorpen op basis van een integraal plan van aanpak. Maar in gevallen zoals in Hoeveneind moet er snel gehandeld worden. Ten behoeve van de veiligheid laten we bij uitzondering dat integraal plan even los”.

Omdat er eerste positieve gesprekken hebben plaatsgevonden met de bewoners en de wethouders al hebben toegezegd snel essentiële maatregelen te zullen nemen, neemt de raad heel even afstand. In januari wordt er bekeken wat er tot dan al gedaan is en wat er nog op de planning staat. “En dan zullen we heel kritisch en in overleg met de bewoners kijken of dat het allemaal afdoende is. Zo niet, dan zullen we daar het college op aanspreken.”, besluit van Oosterbosch.

Wordt (misschien) vervolgd.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.