18 september 2018

#CDA076; Jeroen Bruijns nieuwe politiek leider CDA Breda

Na de verkiezingen is het CDA Breda onder leiding van lijsttrekker Bob Bergkamp vol energie aan de slag gegaan. Toen hij vertrok om als wethouder in Oldebroek aan de slag te gaan heeft de fractie eerst tot het zomerreces de tijd genomen om de volledig vernieuwde fractie bekend te laten worden met het raadswerk en de verschillende rollen die daarbij horen. Het team heeft na afloop van het reces aan Jeroen Bruijns gevraagd om de rol van fractievoorzitter te vervullen, net als in de periode voor de verkiezingen. 

"Het vertrouwen krijgen van zo'n sterke fractie geeft mij ontzettend veel energie om deze raadsperiode nog harder te lopen voor stad, dorpen en wijken. Samen gaan we aan de slag voor een beter Breda, constructief maar uit volle overtuiging. Wat goed is krijgt onze steun, wat beter kan en moet onze kritiek." aldus Jeroen Bruijns. Het CDA Breda zal haar rol als tweede  partij van de gemeente Breda met verve vervullen en zich sterk blijven maken voor goede zorg, een betaalbare woning in eigen dorp of wijk en met steun voor een goed ondernemersklimaat. 

Afdelingsvoorzitter Tom Berendsen: "We hebben een veel belovend team in de raad. Samen hebben ze Jeroen naar voren geschoven als fractievoorzitter. Als afdeling zijn wij zeer verheugd met die keuze. Jeroen is talentvol en toch al ervaren. Hij is thuis in zowel de stad als in de dorpen. Onder zijn leiding zal de fractie de komende jaren het college bij de les gaan houden en initiatieven ondernemen voor een beter Breda."

 

Jeroen Bruijns (Bavel, 1989) is bezig aan zijn tweede voorkeursmandaat in de Gemeenteraad van Breda. Hij is opgeleid als Verkeerskundige en Bestuurskundige. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als Projectleider Internationale Proeftuinen in de Gemeente Baarle-Nassau. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.