22 februari 2018

De basis: verkiezingsprogramma CDA Breda in 2018

Het CDA Breda zet voor de komende 4 jaar in op fatsoen, veiligheid en omzien naar elkaar. Dit zijn de belangrijkste thema’s in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma van de partij. Het programma is tot stand gekomen na een groot aantal bijeenkomsten in de stad en de dorpen in het afgelopen half jaar.

Het CDA wil dat het fatsoen terugkeert in de stad, dat overlastgevers harder worden aangepakt en overlast gevende jongeren een taakstraf in de eigen wijk krijgen. Het CDA wil ieder jaar de Bredase veteranen eren en in eenzelfde week jongeren het gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid mee geven. Bovendien wil het CDA betaalbare woningen voor jong en oud, met groen licht voor ontwikkeling aan de randen van de dorpen.

Het CDA wil ook de veiligheid in de buurten terugbrengen. Het CDA is tegen legale wietteelt in Breda. Daarnaast wil het CDA meer cameratoezicht waar overlast is, drugsgebruik tegengaan en druggerelateerde criminaliteit aanpakken. Coffeeshops moeten verdwijnen bij kinderrijke plekken en uit woon- en winkelgebieden. Daarnaast zet het CDA sterk in op het opruimen en opknappen van de wijken en dorpen, waar flinke achterstand is in onderhoud.

Het derde hoofdthema voor het CDA is omzien naar elkaar. Het CDA wil meer ondersteuning voor verenigingen en zorg dichtbij mensen. Via een ‘mantelzorgpas’ wil het CDA mantelzorgers ondersteunen door bijvoorbeeld goedkope parkeertarieven, openbaar vervoer of een dagje ontspanning. Ook wil het CDA dat de gemeente zich dienstbaar opstelt naar ondernemers, inzet op minder regels en lagere lasten en bij nieuw beleid het effect op midden- en kleinbedrijf toetst (MKB-toets).

Lijsttrekker Bob Bergkamp: “Een stem op het CDA is een stem voor fatsoen, veiligheid en omzien naar elkaar. Onze stad en de dorpen verdienen degelijk bestuur en een duidelijke visie voor de toekomst. Ik ben trots op dit programma, waarbij het goede behouden blijft en we sterk inzetten op thema’s die er voor bewoners, bedrijven en verenigingen in de stad en dorpen toe doen. Samen werken aan een beter Breda dus, met minder regels en lagere lasten.”

Voorzitter Tom Berendsen: “We hebben het afgelopen half jaar een groot aantal bijeenkomsten en gesprekken belegd met onder andere. ondernemers, senioren, defensie, verenigingen, agrarische ondernemers, mensen werkzaam in de zorg en vele wijk- en dorpsbewoners. Dat is de basis geweest voor dit programma, onze visie op de toekomst. Wij willen een gemeentebestuur dat echt luistert naar haar inwoners en ruimte geeft voor initiatief vanuit de mensen zelf.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.