05 mei 2021

VIP: Verenigd in preventie

Tijdens de behandeling van onze bespreeknotie "transitie jeugd", waar wij oproepen tot normalisering en het de-medicaliseren van de jeugdzorg, moest ik denken aan de brieven van Dikke Freddy. In het bijzonder de brief van Dikke Freddy aan zijn naamgenoot Dikke van Dale.

Middels de imaginaire zwerver Dikke Freddy stelt schrijver Erik Vlaminck sociale wantoestanden op hilarische wijze aan de kaak. In deze bewuste brief deelt hij aan zijn naamgenoot, die kennis van taal heeft, zijn constatering dat men in het sociaal domein nogal bedient van jargon waarbij niet zelden verschillende benamingen voor een en hetzelfde gebruikt wordt of waar een en hetzelfde woord meerdere vertaalslagen kent.

Tijdens de bespreking van onze bespreeknotie bleek dit laatste het geval te zijn met het woord ‘Preventie’. Preventie is voor ons geen klinische benadering. Bij preventie staan wij niet in de zorgstand maar staan wij helemaal aan het begin. Het begin van het gehele socialisatieproces. Van het gezin tot het maatschappelijk middenveld. Het verenigingsleven speelt voor ons hierin een belangrijke rol. Een kind dat lid is van een verenging bouwt een sterker positief zelfbeeld op, meer zelfvertrouwen, kan beter met tegenslagen omgaan en is weerbaarder. Dat resulteert in minder zorg in de toekomst.

In de Christendemocratische verkenning van lente 2021 wordt het woord preventie ook gebruikt.  Met deze "vorm van preventie" wordt het -betaalde- "voorliggend-laagdrempelige-veld" bedoeld. Men stroomt makkelijk in, maar als men eenmaal in deze keten instroomt is de kans veel groter dat iemand doorstroomt naar duurdere zorg dan dat men uitstroomt. Iets kleins wordt vanzelf iets groots; of nog beter gezegd, iets normaals wordt ineens abnormaal.

Dit doet denken aan een woongroepbegeleider die mij vertelde dat wanneer een puber 's avonds bij hen uit het raam klom om naar een feestje te gaan, dit als niet wenselijk gedrag werd gezien, dus de puber krijgt extra zorg. Maar bij een puber thuis wordt deze actie eerder bestempeld als normaal, ondernemend, gezond en recalcitrant pubergedrag.

In de CDV intro staat: "preventie problematiseert bepaald gedrag, in plaats van dat jongeren leren dat leven nu eenmaal niet altijd leuk is." U ziet, binnen onze partij bezigen wij ook verschillende vertalingen voor een en hetzelfde woord. Dit geeft hoop. Onze collega raadsleden zaten met dit woord ook in de zorgstand, dachten ook binnen het jeugdstelsel.

Ze koppelden het woord Preventie ook met laagdrempelige, maar wel betaalde, hulp.

Voor de volgende stap moeten wij terug. Moeten wij, samen, weer scherp krijgen wat wij allemaal verstaan onder de vele woorden binnen het (jeugd) zorg domein. Te beginnen met preventie.

Onze V.I.P motie, waarbij wij vorig jaar opriepen voor meer geld, aandacht en erkenning voor het verenigingsleven, werd mede hierdoor nog niet ondersteund door de gehele raad.

Onze taak nu, het duidelijk en helder krijgen wat we onder preventie verstaan. Vervolgens zullen we ook het debat aan moeten gaan. Waar valt preventie onder? Onder het jeugddomein? Onder WMO?  Immers uit onderzoek blijkt dat o.a. eenzaamheid onder ouderen veel minder is bij de ouder die (ooit) lid was/is van een vereniging. Met andere woorden, lid van een vereniging heeft een preventieve werking op instroom naar elke vorm van betaalde zorg.

Misschien moeten we daarom wel gaan denken aan een nieuw domein: De leefbare stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.