17 juli 2018

#VNG: Caspar Rutten voorgedragen in bestuur VNG

Bredaas Gemeenteraadslid Caspar Rutten voorgedragen voor bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten


De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) heeft bekend gemaakt dat CDA’er Caspar Rutten wordt voorgedragen als lid van het bestuur. Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, is voorzitter. Het bestuur zal naast één ander raadslid verder bestaan uit wethouders en burgemeesters die veelal afkomstig zijn uit grote steden.

De VNG is belangenbehartiger van Nederlandse gemeenten en in die rol regelmatig gesprekspartner van andere overheden inclusief de rijksoverheid. Verder verleent de VNG diensten aan gemeenten (onder andere bij het vertalen van nationale regelgeving naar gemeentelijk beleid) en vervult zij een platformfunctie voor gemeenten. Het bestuur bepaalt de strategie en bestuurt de VNG. 

 

Caspar Rutten is verheugd over de voordracht. “De VNG vervult belangrijke taken en ik wil daaraan graag mijn bijdrage leveren, vanuit mijn ervaring als lid van de Bredase gemeenteraad. Mijn expertise als advocaat, gespecialiseerd in onder andere privacy en mededinging komt misschien ook nog goed van pas.” Caspar Rutten was in de vorige raadsperiode lid van één van de VNG-commissies met als portefeuille regionale samenwerking. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.