26 januari 2021

Vooruitblik op 2021

Ook in de gemeentepolitiek is 2021 vol kracht van start gegaan. In dit artikel blikken we graag vooruit naar wat het politieke jaar gaat brengen en waar we op in willen spelen.

We kunnen er natuurlijk niet omheen, de coronacrisis zal een groot deel van de agenda bepalen. Het CDA Breda hoopt dat de gevolgen van deze crisis beperkt zullen blijven, allereerst voor u persoonlijk, maar ten tweede ook zeker voor de gemeente en de samenleving. We zullen ons volop in blijven zetten om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen waar we dat kunnen als gemeente. Daarnaast vinden we het wel belangrijk dat dit op een financieel verantwoordelijke manier gebeurt.

Ook op andere vlakken zullen we ons dit jaar weer inzetten om ons geluid te laten horen. Zo wordt in het begin van het jaar de mobiliteitsvisie besproken, hierbij zetten we in op slimme en duurzame mobiliteit, waarbij we goede wegverbindingen als uitgangspunt nemen. Daarnaast komt de woningmarkt aan bod waar we ons in gaan zetten om meer toegankelijke woningen voor starters, middeldure koopwoningen en sociale huurwoningen te realiseren, omdat we merken dat daar in Breda grote behoefte aan is.

Verderop in het jaar zal het verenigingsleven weer aan bod komen waarbij we zo goed mogelijk in het belang van de Bredase verenigingen zullen werken. Ook op het ruimtelijk domein staat veel te gebeuren, er moeten snel veel woningen bijkomen en het CDA is hier zeker voorstander van, wel vinden we dat het dorpse- of wijkkarakter hierbij altijd uitgangspunt moet zijn. Kortom, weer veel onderwerpen voor een jaar wat hopelijk veel positiefs zal brengen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.