11 november 2020

Waarom de Begrotingsraad helaas fysiek in Breepark is

Op donderdag 12 november 2020 is het begrotingsdebat van de Bredase Gemeenteraad. De afgelopen weken hebben wij digitaal vergaderd, maar de begrotingsbehandeling zal plaatsvinden in een voltallige fysieke raadsvergadering te Breepark. Wij betreuren dat. Het besluit om deze vergadering fysiek te laten plaatsvinden is weken/maanden geleden genomen. Los van de vraag of dat besluit toen juist was, vinden wij dat het besluit nu in ieder geval herzien zou moeten worden.

De sterke stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames heeft de regering doen besluiten ingrijpende maatregelen te nemen. Voor democratische organen geldt een uitzondering, maar wij vinden dat de gemeenteraad daarvan in deze vorm geen gebruik moet maken. Op dit moment worden grote offers gevraagd van onze inwoners en ondernemers. Het aantal personen bij een begrafenis is zeer beperkt, allerlei bijeenkomsten zijn geannuleerd, evenementen zijn afgelast en alle horeca, theaters, bioscopen etc. zijn  gesloten omdat het van groot belang wordt geacht dat er geen groepen mensen bij elkaar komen. Dan past het naar onze mening niet om met zo’n grote groep als gemeenteraad bij elkaar te komen. De begrotingsbehandeling moet doorgaan maar dat kan online of met een aanzienlijk kleinere groep, bijvoorbeeld één woordvoerder per fractie.

Verzoeken om het besluit te heroverwegen zijn afgewezen. Dat heeft ons voor een moeilijk keuze gesteld. Wij willen onze taak als volksvertegenwoordiger uitvoeren. Als dat alleen kan door aanwezig te zijn bij de fysieke vergadering zullen we dat doen. Omdat onze aanwezigheid in de raadsvergadering vragen op kan roepen, hechten wij er aan langs deze weg ons standpunt kenbaar te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.