01 februari 2022

Zelf bouwen in Breda? CPO: het pure verhaal..

door onze woordvoerder Wonen/ raadslid Marc van Oosterbosch:
Eerst even uitleggen wat we bedoelen met ‘CPO’. Deze afkorting staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Als groep particulieren, inwoners dus, ga je samen een aantal huizen bouwen. Je spant je gezamenlijk in om woningen te creëren die bij eenieder passen. Je neemt de rol van ontwikkelaar zelf op je en stemt alles netjes af met de gemeente en de andere leden van het CPO collectief. Een aannemer maakt voor jou het huis op maat, passend binnen het bestemmingsplan, de omgeving en het totaal aan woningen. Voordeel voor degenen die bouwen, het collectief, is dat er geen geld verdwijnt in de richting van een “dure” ontwikkelaar. Het geld dat je bespaart is een soort van vergoeding voor de werkzaamheden die jezelf moet verrichten. Fair dus, ook gezien vaak de mentale belasting die bij het bouwen van een huis om de hoek komt kijken. Het CDA is erg voorstander van deze manier van bouwen. Het geeft jongeren bijvoorbeeld de kans om tegen lagere kosten een huis te bouwen en ouderen de mogelijkheid om samen tot een woonhof te komen van gelijkgestemden. Tevens biedt het de kans om iets te starten in eigen wijk of dorp of om er te blijven wonen. CPO belangstellenden verenigen zich meestal in een lokale koepel.
In 2018 is een motie van CDA Breda aangenomen om voor maart 2022 300 CPO woningen te realiseren. Helaas is dat niet gelukt, ondanks een trucje van het college.Wat is namelijk het geval; de gemeente heeft weten te bepalen dat bij grotere nieuwbouwprojecten, uitgevoerd door ontwikkelaars, 10% CPO moet worden gebouwd. Dan zult u denken: maar CPO wordt toch door inwoners gedaan? En de ontwikkelaar werd er toch tussenuit gehaald in verband met de kosten? Dat klopt. En vandaar ook het trucje. Want de gemeente heeft zo weinig last van pure CPO-ers die daadwerkelijk als collectief optreden en rechtstreeks met ambtenaren praten. Maar aan de andere kant moet de CPO-er wel zelf het project managen zonder financieel voordeel. Of het wordt voor hem gemanaged en dan heeft hij helemaal geen inbreng. Kortom: van pure CPO is al lang geen sprake meer.
Daarom is het CDA heel helder. We moeten terug naar het pure CPO bouwen zoals we 10 jaar geleden deden en zoals het ook altijd bedoeld is. We moeten jongeren en ouderen een eerlijke kans gunnen om een leven lang in eigen dorp of wijk te kunnen blijven wonen. En als daar maatwerk oplossingen voor moeten komen, dan is dat zo. De menselijke maat is voor het CDA het uitgangspunt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.