Criminaliteit

  • Criminaliteit moet hard worden aangepakt in Breda. Door onze ligging vlakbij de Belgische grens en goede bereikbaarheid is er veel criminaliteit, bijvoorbeeld in het stationsgebied. Dit moet stevig aangepakt worden zodat het leefklimaat niet minder wordt. Drugsoverlast moet dan ook direct worden aangepakt, zodat dit probleem kan worden teruggedrongen. Daarnaast is ook hier een sterke buurt een goede oplossing, opvang en signalering van buurtgenoten werkt vaak effectief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.