Defensie

  • De veiligheid in de wereld is in de afgelopen jaren fors verslechterd, vooral aan de randen van Europa. Tegelijk heeft Nederland in de afgelopen decennia te veel bezuinigd op en te weinig geïnvesteerd in Defensie. Daardoor oefenen militairen inmiddels zonder munitie en staat de helft van de voertuigen van de landmacht stil. Dat is zeker niet de professionele krijgsmacht die we hard nodig hebben. Breda is van oudsher een defensiestad. Wij zijn trots op de mensen die zich inzetten voor onze veiligheid en op hen met een defensieverleden die zich blijvend in onze stad gevestigd hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.