Dorpen

  • Het CDA Breda vindt dat de dorpen van de gemeente Breda een belangrijke rol hebben in het karakter van de gemeente. De eigenheid en het karakter van de dorpen moet daarom behouden blijven. De klassieke focus op de stad waarbij de dorpen soms ‘vergeten’ worden is niet eerlijk. Het voorzieningenniveau moet in dorpen op peil blijven en er moeten genoeg woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen. Dit zorgt dat het aantrekkelijk blijft om in alle levensfases van Ulvenhout tot Prinsenbeek te blijven wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.