De gemeenteraad heeft een nieuwe evenementennota vast gesteld. Het CDA is voorstander van evenementen. Ze maken Breda levendig en versterken de cohesie, als er een goede balans is. Die balans tussen overlast en vermaak ontbreekt volledig volgens CDA-raadslid Caspar Rutten. “Bredanaaars en ondernemers willen een betere spreiding van evenementen, redelijke eindtijden, en een goed klachtennummer. Soms moet het ook gewoon wat minder hard. Wij hebben daar voorstellen maar die zijn door de coalitie allemaal weggestemd.” Daarmee heeft de gemeenteraad de kans om tot een evenwichtige eerlijke evenementennota laten lopen. Daarom hebben wij tegen de nota gestemd. Wij hebben duidelijkheid gevraagd over de leges voor evenementen georganiseerd door vrijwilligers. Die mogen niet omhoog. De wethouder heeft naar aanleiding van onze motie toegezegd dat de vrijwilligersevenementen geen financieel nadeel zullen ondervinden. Daar houden we hem aan! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.