Eind mei 2017 hebben de leden van de afdeling Breda mij gekozen tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Mooi om met heel veel anderen (vrijwilligers, leden, fractie, bestuur, nieuwe kandidaten) de komende maanden hard te werken aan een duidelijk profiel en een concreet programma, waar wij de komende vier jaar ons voor gaan inzetten.

Het CDA is een echte volkspartij, die staat voor alle generaties. Thema's waar wij ons op richten zijn veelal generatie-ongebonden: wonen, werk, verenigingen, welzijn en zorg treffen jong en oud. De C staat in mijn visie, naast onze oorsprong, voor Community: de gemeenschap. Een mens komt pas echt tot menszijn in relatie tot anderen. Dat kan in heel verschillende situaties zijn: gezin, werk, school, vereniging. Daarom vindt het CDA het zo belangrijk dat het 'maatschappelijk middenveld' de erkenning, aandacht en ruimte krijgt die het verdient.

Als voormalig wethouder van Breda, en een heel werkzaam leven actief in de wereld van de arbeidsbemiddeling, verheug ik mij erop met hel veel Bredanaars in contact te komen en gezamenlijk vast te stellen waar onze prioriteiten liggen: de thema's waar we mee aan de slag gaan en waarop we vier jaar lang laten zien wat we ermee doen.

Graag hoor ik, ter voorbereiding op de komende campagne en het programma waar we de verkiezingen mee ingaan, welke zaken uw bijzondere aandacht vragen wat we daaraan, op niveau van de gemeente, zouden kunnen doen.

Voor een Beter Breda, voor een fijn leven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.