07 maart 2018

#BruijnsBlogt: Schoon, heel & veilig voor een #BeterBreda!

[Bavel] Losliggende tegels, onkruid, graffiti, waarschijnlijk ergert u zich er net zo aan als ik. Het is er sinds de crisis niet beter op geworden in de openbare ruimte van Breda. Zo erg zelfs dat er in 2014 al een vernietigend rekenkamerrapport kwam over de staat van onze wegen. Vier jaar later zijn we nog bezig met een inhaalslag op het achterstallig onderhoud maar stapelt het nieuwe achterstallig onderhoud zich gewoon weer op. En dan hebben we het alleen nog maar over de wegen, nog niet over stoepen, bomen en speeltuinen. Breda verschraalt. 

Terwijl we over de voortgang spreken wordt de Raad met werkbezoeken, informatie en vergaderingen bijgepraat over de staat van de openbare ruimte. Bij dat onderhoud komt veel techniek kijken en het is niet iets waar het gemiddelde raadslid veel over weet. Juist die onwetendheid maakt het een discussie over een niveautje hoger of lager, maar vooral een over wat mag het ons kosten zonder dat het andere ambities raakt. 

Zomerstage In de zomer van 2016 ben ik daarom op zomerstage geweest bij onze buitendiensten, bij de mannen die het dagelijks doen. Het legen van de afvalbakken, het snoeien van de bomen, het verwijderen van de graffiti en natuurlijk ook met de groenploegen. Dat was geenzins hangen op een schoffel, maar gewoon elke dag met veel plezier hard werken voor een mooier Breda. Er hing een grote can-do mentaliteit, maar eigenlijk trof ik ploegen aan die met te weinig geld er maar het beste van probeerden te maken, elke keer weer als er toch weer wat vanaf bezuinigd werd. Maar ik trof er vooral vakmensen aan, met enorme kennis en kunde en die met bijscholing de nieuwste technieken hanteerden om het toch elke keer weer rond te krijgen. Maar het werd me wel duidelijk, op deze manier wordt keren we de verschaling van de openbare ruimte niet. 

Breda kleurt Groen in 2018 Daarom diende ik een motie in om tot een plan te komen om de groenvoorziening weer op een respectabel niveau te krijgen. En er kwam een goed plan. Voor slechts 7 ton konden we de komende jaren de boel aanpakken. Maar helaas, de coalitie had andere speeltjes waar het geld heen moest. Zo gaat het nu ook weer met het beheer van de kapitaalgoederen, we halen doelen niet en doen daarom maar iets anders minder, terwijl er gewoon geld bij moet. Dan maar iets anders leuks niet doen, de boel moet eerst op orde zijn. Dat is goed rentmeesterschap. Een schone, hele en veilige openbare ruimte, meer vraagt de Bredase inwoner niet. 

Reageren?: cda@breda.nl 01/03 oordeelsvorming 2045u 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.