28 februari 2018

#BruijnsBlogt: Buurtrechten voor een #BeterBreda!

[Bavel] Ik moet u iets bekennen, ik moet komende week even zondigen op mijn principe van minder regelgeving. Vooraf vraag ik dan ook alvast uw vergeving dat er dankzij mijn toedoen extra rechtsregels bij komen. U zal er denk ik geen last van gaan krijgen, want ze geven u namelijk meer rechten. Uniek, want het scheppen van positief recht is uitzondering op de regel bij de overheid. Komende donderdag vergaderen we over de implementatie van mijn initiatiefvoorstel Buurtrechten. Zo hervormen we onze lokale democratie verder, met u, voor u.

Buurtrechten De Buurtrechten die we nu in Breda willen invoeren zijn het Uitdagingsrecht, Biedingsrecht en Probeerrecht. Het idee hiervoor komt uit het Verenigd Koninkrijk, hier zijn deze rechten al een succes en zien we dat een sterke samenleving meer grip krijgt op de leefomgeving en aangeboden diensten, dit is goed voor de cohesie en kwaliteit van leven.

Met het Uitdagingsrecht krijgt  de samenleving de kans om gemeentelijke diensten of taken uit te dagen door het zelf beter en goedkoper te kunnen doen. Dit zouden bijvoorbeeld de exploitatie van een gemeentelijke voorziening als een buurthuis of zwembad, maar ook het onderhoud of misschien wel zorg door een eigen zorgcoöperatie kunnen zijn. 

Het geld wat overblijft kan gebruikt worden om weer een andere ambitie waar te maken of een hogere kwaliteit te kunnen aanbieden aan het dorp. Door dit recht moet zo’n plan serieus worden bekeken en moeten we aanbestedingen zo inrichten dat dit ook echt mogelijk is. 

Met het Biedingsrecht krijgen we een kans maatschappelijk vastgoed te kopen als dit dreigt verloren te gaan voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld bij de sluiting van een buurthuis of verenigingsgebouw. Was dit er destijds bij de Haay geweest, dan hadden we de tijd en kans kunnen afdwingen dit gebouw voor het dorp te behouden door er een maatschappelijk bod op uit te brengen. De gemeente moet dit dan serieus nemen en kan het niet zo maar aan een marktpartij verkopen.    Dan is er ook nog het Probeerrecht, dat gaat uit van tijdelijk  initiatief op gemeentelijke locaties en gebouwen. Om te kijken of een bieding of uitdaging zou kunnen lukken. Zo kunnen we leegstand voorkomen, maar ook experimenteren of ergens behoefte aan is. Een sluitstuk om ook als het niet helemaal lukt toch de ruimte te krijgen het te proberen en in tijdelijkheid uit te voeren. 

Ziet u kans om van uw nieuwe rechten gebruik te maken? Ik hoor het graag: cda@breda.nl 

Do. 01/03 21:45 Beeldvorming 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.