07 februari 2018

#BruijnsBlogt: Meer verenigingsruimte voor een #BeterBreda

Als verschenen in het Weekblad Nieuw Ginneken op 07-02-2018:

[Bavel] Het is bijna zover, het leutfeest van het jaar waar we met zovelen naar toe hebben geleefd en gewerkt vangt weer aan. Als echte carnavalsvierder zal ik na de periode van het vasten weer uitzien naar de volgende editie. De voorpret naar het feest brengt licht in de donkere tijden van herfst en winter. De gezelligheid van het repeteren, bouwen en bedenken van prachtige creaties, activiteiten en muziek geeft ruimte aan onze creativiteit en gemeenschapszin. De ruimte om dit allemaal mogelijk te maken blijft helaas wat achter…

Misschien is dit wel een van mijn grootste frustraties uit mijn eerste termijn in de gemeenteraad. Want al vanaf 2014 is het versimpelen van regelgeving, het faciliteren van materialen en het realiseren van verenigingsruimte en opslag een van mijn speerpunten. Juist omdat het zoveel mensen bij elkaar brengt en het beste uit ons allemaal haalt. Ondanks dat ik in 2015 een unanieme raad achter de motie “Zonder bouwhal geen carnaval” kreeg. Vervolgens trok het college 500.000 euro  voor 2017-2018 uit om verenigingsmagazijnen en bouwhallen in stad & dorpen mogelijk te maken.  En het leek zo simpel, locaties in beeld, afboeken en overdragen in koop of erfpacht constructie. 

En het is zo hard nodig, niet alleen voor de carnavalsbouwers maar vooral ook als opslag locatie voor het gehele verenigingsleven in onze stad en dorpen. Want of het nu een hardloopwedstrijd, dorpsfeest, KPJ evenement of toneelvoorstelling betreft, er zijn altijd veel materialen nodig die ook opgeslagen moeten worden. 

Gelukkig zijn er veel boeren en bedrijven die nog steeds bereid zijn om dit ergens in de loods op te slaan, maar het worden er steeds minder en daar komt steeds meer te liggen. Dat is niet vanzelfsprekend en verdiend veel waardering, maar bestendig voor de toekomst is het niet. 

In Bavel en Ulvenhout zijn er concrete voorstellen gedaan aan de gemeente om tot verenigingsmagazijnen te komen die tevens geschikt zijn om als bouwhal te gebruiken. Echter zal de gemeente daarvoor moeten meedenken en bijdragen in een oplossing. De beschikbare 500.000 euro lijkt Breda nu stuk te slaan op enkel het open houden van het Hekven voor de Bredase wagenbouwers. Dat is ook nodig, maar  blijft onverlet dat onze dorpen  nog steeds wachten op een oplossing. Dit moet zeker nog geregeld worden, daar zijn er nog niet klaar mee! 

In de speciale carnavaleske raad deze week kan dit zomaar het belangrijkste onderwerp zijn!  Alaaf!

Reageren: cda@breda.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.