24 januari 2018

#BruijnsBlogt: minder geluidsoverlast voor een #BeterBreda

Als verschenen in Weekblad Nieuw Ginneken op 24-01-2018

[Bavel] Vraag een willekeurig Gemeenteraadslid naar onderwerpen die keer op keer terugkomen op de politieke agenda en de kans is groot dat hij/zij begint over parkeren en geluidsoverlast. In ongeveer elk plan gaat de discussie vrijwel altijd hier over.  Dat is heel logisch, want het raakt de leefkwaliteit. Vooral de juiste afweging is een deel van het politieke werk. Het gaat over belangen, over gevolgen, over wat we het belangrijkste vinden.

Nu is het zo dat er een aantal belangrijke dossiers op de agenda staan die eigenlijk allemaal over (extra) geluidsoverlast gaan. Als verkeerskundige, dossiers om van te smullen, als volksvertegenwoordiger echter ook ontzettend lastige dossiers. Omdat je zowel van de files af wilt maar niet tegen elke prijs, bijv. leefkwaliteit. 

Spoorweglawaai Vanaf 2014 ben ik vanuit Breda bezig om meer aandacht te vragen voor de overlast van het spoor in onze stad. Daarvoor benut ik al mijn contacten op alle bestuursniveaus, werkbezoeken van onze provinciale fractie op locatie, Kamerleden op bezoek en Kamervragen in de Tweede Kamer en natuurlijk hier de wethouder achter zijn broek aan zitten al het mogelijke te doen wat binnen de mogelijkheden past. Nationaal is er een opgave om te saneren van 1,6 miljard, er is echter maar 800 miljoen beschikbaar. Een uitdaging om Breda daar hoog op de verdelingsagenda te houden en om meer budget beschikbaar te krijgen. 25/01 behandeling in de oordeelsvorming

A58/St. Annabosch De dorpsraden van Bavel en Ulvenhout gaven vorige week een stevig signaal af over de verbreding van A58 en Knooppunt St. Annabosch. Dat moet en kan beter, daarom heb ik meteen schriftelijke vragen gesteld. Deze verbreding is een kans om meteen de huidige geluidsoverlast aan te pakken. Daar moeten we vol voor gaan, dat verdienen onze dorpen. Daarom heb ik hierover een burgergesprek aangevraagd met de raad 

Zuidelijke Rondweg

Samen met mijn fractiegenoot Caspar Rutten bekijken we de aanpak Zuidelijke Rondweg. kritisch. Want ondanks dat we minder files willen, mogen de omwonende daar niet het  kind van de rekening van worden.Fatsoenlijke geluidsweringen ontbreken nu en ook in het plan van wethouder Adank Dat kan en moet beter, er zijn alternatieven beschikbaar. Op ons initiatief komt Europees Parlementslid Lambert van Nistelrooij volgende week maandag op werkbezoek en denkt hij mee over EU-financiering voor bijvoorbeeld ondertunneling.   25/01 behandeling in de oordeelsvorming

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.