29 januari 2018

#BruijnsBlogt: Minder regeldruk voor een #BeterBreda

Als verschenen in Weekblad Nieuw Ginneken op 31-01-2018

[Bavel] Een persoonlijke motivatie om mij ooit met de gemeentelijke politiek te gaan bemoeien vond ik in de vervelende regeltjes die allerlei evenementen waar ik bij betrokken ben als vrijwilliger in de weg zaten. Vaak onnodig, hinderlijk en bijna te ervaren als een blijk van wantrouwen naar vrijwilligersorganisaties. Je doet wat goeds voor de samenleving maar je ontvangt vooral een woud van regelgeving en een kostenpost in de vorm van leges/precario. Ik heb het nooit begrepen, verbaasd was ik dan ook dat resultaten om deze hinder te beperken uit het eerste college de afgelopen maanden doodleuk werden teruggedraaid. 

Als gemeenteraad zijn wij de lokale wetgevende macht, dus alle besluiten die wij nemen zijn een lokale wet. Lokaal heten die verordeningen. Beslissingen van de gemeenteraad worden wetten zodat duidelijk is wat u aan ons heeft en waar u bijvoorbeeld bezwaar tegen kan maken. 

Leges/Precario

Regeldruk gaat vooral over ervaring. Een concreet voorbeeld is de legesverordening. Na jaren van inzet was het gelukt om vrijwilligersevenementen vrij te stellen van legeskosten en precariobelasting. Geen gedoe met subsidies, en vestzak/broekzak betalingen.  Leges betaal je voor de aanvraag van een vergunning, precario voor het gebruik van de openbare ruimte. Wethouder Adank zag dit anders, die wilde de precario kostenneutraal afschaffen en dus werden de leges weer verhoogd voor evenementen gedragen door vrijwilligers zoals de carnavalsoptocht, dorpsfeesten en sportevenementen. Commerciële feesten daarentegen op het Chasséveld kregen zo gratis ruimtegebruik, onze evenementen de rekening. 

En de subsidieregeling om noodlijdende evenementen eventueel te helpen, dat blijkt een enorm bureaucratisch gedrocht, de eerste optochten en evenementen staan al op omvallen…

Herziening APV

Aanstaande donderdag spreken we in het Bredaas BeRaad over een volgende herziening van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Taaie materie, maar wel boeiende als je weet waar je moet zoeken. U kunt zich de discussie over het stoepkrijtverbod misschien nog wel herinneren. Dat stond er niet exact zo, maar nu duidelijk niet meer. Zo vond ik er ooit de idiote regel waarin stond dat een tent bij een buurtfeest niet groter mocht zijn dan 10m2 en anders een vergunning nodig was, die regel bestaat dus ook niet meer. Komende donderdag zullen er ook wel weer opduiken, onnodige regels. Weet u er nog een paar?

Mail ze naar cda@breda.nl 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.