Costa Blommers

PR, Communicatie en Redactie Oogpunt

Ik ben Costa Blommers, naast mijn functie als manager van Seniorenresidentie Belvedere ben ik ook actief binnen de Bredase samenleving. Als geboren Bredanaar voel ik mij sterk verbonden met de (stad) Breda en het CDA. Al vanaf de jaren tachtig ben ik actief binnen het CDA en heb vanaf die tijd verschillende functies binnen CD(J)A mogen vervullen. In de periode 1990 - 1994 heb ik deel uit mogen maken van de gemeenteraad namens het CDA en de afgelopen drie jaar ben ik actief binnen het CDA afdelingsbestuur en het CDA seniorennetwerk(en) Breda en Noord Brabant. 

Naast mijn CDA activiteiten ben ik ook actief binnen de Bredase samenleving, vervul al jaren bestuurlijke functies binnen verenigingen en ben als bestuurssecretaris verbonden aan de stichting wijkraad Stadshart/Valkenberg. Het zal u dan waarschijnlijk ook niet verbazen dat ik mij graag in wil zetten voor onze burgers uit de stad. Hoe kan dat beter dan vanuit de gemeentepolitiek met het CDA gedachtegoed als uitgangspunt. Door mijn jarenlange kennis en ervaring binnen de verschillende werkvelden en domeinen (zowel in de zorg al het bedrijfsleven), zet ik mij graag in binnen o.a. de beleidsterreinen Wonen Zorg en Welzijn, ouderenbeleid en cultuur. Ik werk informeel en pragmatisch, leg graag verbindingen en zorg voor samenwerking met verschillende doelgroepen, organisaties en niet op de laatste met u als burger van Breda!

Mijn persoonlijke aandacht gaat uit naar:

- Zorg dicht bij mensen, iedere gezin, iedere oudere verdient de juiste aandacht. Eenzaamheid onder ouderen neemt toe, ik wil dat gemeente meer doet om dat te voorkomen.

- Een sterke samenleving met meer aandacht voor vrijwilliger, mantelzorgers en verenigingen.

- Betaalbare en levensbestendige woningen voor ouderen en zorg voor betere instroming van de woningmarkt voor starters.

- Groene en duurzame stad met meer aandacht voor groen ene schone lucht.

- Stimuleren van kunst, cultuur en betaalbaar muziekonderwijs.

- Een leefbare en aantrekkelijke veilige (binnen)stad voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers. Zorg voor het cultureel en historisch erfgoed van onze mooie Nassaustad Breda. Met meer oog en aandacht voor "Leven in de Binnenstad"

Samen staan we voor een #BeterBreda

Costa Blommers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.