Henk de Wert

#11

Henk de Wert woont sinds 2007 in Breda. Hij is getrouwd en heeft twee dochters en vijf kleinkinderen. Na zijn diensttijd als reserveofficier in Duitsland is hij afgestudeerd aan de TUE in glasvezeltechnologie en heeft daarna de eerste optical fibres in Nederland ontwikkeld. Daarna is hij de commerciële richting ingegaan en heeft als Global AccountManager leidinggegeven aan een team van accountmanagers wereldwijd. Daarna heb ik als Relation Manager global IT-projecten geïnitieerd. Van het CDA ben ik lid sinds 1982 en ben in de gemeente Son en Beugel voorzitter en gemeenteraadslid geweest.

In Breda heb ik in vorige periode de functie van burgerraadslid vervuld evenals de laatste maanden van deze raadsperiode. Ook vervul ik de functie van fractiemedewerker. Ik maak mij in de raad sterk voor een schone en opgeruimde stad en een kwalitatief goede openbare ruimte, met goede wegen, fietspaden en trottoirs. Met name ook vanwege het veiligheid aspect. Ook het verenigingsleven kan op mijn warme steun rekenen. Henk is niet voor niets nummer 11 op de lijst, als voorzitter van CC Giegeldonk, de carnavalsvereniging van de Haagse Beemden loop ik tegen vele financiële en bureaucratische regels aan die het lastig maken voor vrijwilligers om dingen te organiseren. Ik maak me sterk voor lastenverlichting voor verenigingen en dus beperking van precariorechten en compensatie daarvan evenals beperking van de bureaucratische regels voor verenigingen en vrijwilligersactiviteiten. Een ander punt waar ik naar streef heeft te maken met veiligheid op straat, in het kader van de veiligheid kunnen de buurtpreventie projecten uitgebreid worden, ook vanwege de positieve bijdrage die deze leveren aan de sociale cohesie in onze wijken.

Het verenigingsleven in Breda kan wel een boost gebruiken, juist daarom moeten we in deze tijd vrijwilligers niet in de weg zitten maar juist een helpende hand toereiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.