13 maart 2018

CDA Cranendonck: een echte lokale partij!

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we al veel positieve reacties gekregen op onze manier van werken de afgelopen 4 jaar. Af en toe hebben we ook een kritische noot gehoord. Dat geeft niets, we hoeven het gelukkig niet altijd met elkaar eens te zijn, en in een dialoog kom je samen vaak tot betere standpunten.

De koffie uurtjes met onze wethouder worden goed bezocht. We merken dat mensen vaak behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie. Want vaak is wat men leest en hoort maar van één kant belicht.  Zo wordt wel eens gedacht dat wij een landelijke partij zijn en geen lokale partij. Dit klopt niet! CDA Cranendonck is een 100% lokale partij, met alleen maar mensen uit Cranendonck op de lijst

Een lokale partij richt zich op de eigen gemeente. En dat doet CDA Cranendonck ook. Nog nooit ben ik gebeld door meneer Buma of consorten over onze visie op het centrumplan Budel, de Schaapskooi of welk onderwerp dan ook. Zo ver reikt die invloed namelijk niet, en dat is maar goed ook!

Als lokale CDA-afdeling onderschrijven we de basisprincipes van het CDA. Maar maken we ook onze eigen keuzes, zelfs als die tegen een landelijk CDA-standpunt is. Een van de vier basisprincipes is namelijk ‘gespreide verantwoordelijkheid’. Wat betekent: de zeggenschap en besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers beleggen.

Wat betekent ‘het  CDA’ dan wèl voor ons als CDA Cranendonck? Twee belangrijke voordelen. Allereerst: een dijk van een netwerk! Want we hebben goede contacten in Den Haag, het provinciehuis, het waterschap en de regio. Op allerlei plekken waar we samenwerken of waar we een lobby kunnen voeren (over verbreding van de A2 of het waterbeheer) zitten mensen met veel kennis die wij gemakkelijk kunnen contacten.

Als tweede voordeel heeft een landelijke partij zoals het CDA enorm veel kennis. We krijgen trainingen over hoe je bijvoorbeeld je werk als raadslid (of wethouder) voor inwoners goed invult. En ‘het CDA’ levert ons inhoudelijke informatie over onder meer veranderende wet- en regelgeving en tipt ons bijvoorbeeld over mogelijkheden voor subsidies (voor groene schoolpleinen zoals onlangs aan het college voorgesteld).

Als ‘gewone burgers’ van Cranendonck staan wij midden in de gemeenschap. Wij weten wat er speelt. En daarbij zijn die kennis, ervaring en het netwerk van ‘het CDA’ van harte welkom, en soms zelfs kei hard nodig, om het in Cranendonck nog mooier te maken.

Janneke van Happen
CDA Cranendonck

 

Het krantenbericht in de officiële opmaak vind je hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.